กรุงไทยจับมือ สบม. เปิดขายพันธบัตรระบบดิจิทัล ผ่านวอลเล็ต สบม.

วันที่ 17 มิ.ย. 2563 เวลา 18:14 น.
กรุงไทยจับมือ สบม. เปิดขายพันธบัตรระบบดิจิทัล ผ่านวอลเล็ต สบม.
ธนาคารกรุงไทย พลิกโฉมการซื้อขายพันธบัตรสู่ระบบดิจิทัลแบบ Real Time เปิดตัว “วอลเล็ต สบม.” บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง วงเงินรวมไม่เกิน 200 ล้านบาท ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.70 ต่อปี เริ่มจำหน่ายในวันที่ 24 มิถุนายนนี้

จากนโยบายของกระทรวงการคลังในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อให้การทำธุรกรรมทางการเงินและการจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารกรุงไทยจึงได้พัฒนาช่องทางการซื้อขายพันธบัตรด้วยวอลเล็ต สบม. (วอลเล็ตสะสมบอนด์มั่งคั่ง) บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยนำร่องพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) รุ่นอายุ 3 ปี ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่จะได้เห็นการซื้อขายพันธบัตรผ่านช่องทางดิจิทัล โดยวอลเล็ต สบม. นี้ ได้ออกแบบการซื้อขายพันธบัตรให้เป็นแบบรวมศูนย์ ทำให้การจำหน่ายมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถซื้อขายได้แบบ Real Time  ซึ่งผู้ขายจะมีข้อมูลผลลัพธ์การขายเป็นรายนาที ขณะที่ผู้ซื้อเห็นข้อมูลของเงินและพันธบัตรในวอลเล็ตเดียวกัน และเมื่อมีการซื้อขายพันธบัตรแล้ว ข้อมูลการถือครองจะแสดงให้เห็นในวอลเล็ตทันที

โดยพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นวอลเล็ต สบม. มีหน่วยลงทุนขนาดเล็กเพียงหน่วยละ 1 บาท ลงทุนขั้นต่ำ 100 บาท และเพิ่มขึ้นครั้งละ 100 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โดยจำหน่ายให้แก่บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป สามารถซื้อขายพันธบัตรด้วยตนเองบนวอลเล็ต สบม. จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการออมสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ สร้างนิสัยการออมแก่กลุ่มเยาวชนด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย บนแพลตฟอร์มที่ทันสมัยและเข้ากับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า

สำหรับผู้สนใจซื้อพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นวอลเล็ต สบม. กรณีที่มีแอปฯ เป๋าตังอยู่แล้ว สามารถสมัครวอลเล็ต สบม. โดยลงทะเบียนยอมรับเงื่อนไขและใช้บริการได้ทันที ส่วนผู้ที่ยังไม่มีแอปฯ เป๋าตัง สามารถดาวน์โหลดแอปฯ ผ่านแอปสโตร์และกูเกิ้ลสโตร์ เลือกสมัครวอลเล็ต สบม. ยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้า แล้วกรอกข้อมูลส่วนบุคคล จากนั้นใช้งานวอลเล็ต สบม. ได้ทันทีเช่นกัน โดยจะได้รับดอกเบี้ยเข้าวอลเล็ต ปีละ 2 ครั้ง และเมื่อพันธบัตรครบกำหนดอายุ 3 ปี จะได้รับเงินต้นคืนเข้าวอลเล็ต  นอกจากนี้ วอลเล็ต สบม. ยังสามารถดูข้อมูลการซื้อ ตรวจสอบประวัติการซื้อ และดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ผ่านแอปฯ ได้อีกด้วย  

สามารถซื้อพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นวอลเล็ต สบม. ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพียงโอนเงินเข้าวอลเล็ต สบม. ด้วย Wallet ID และ QR PromptPay ผ่าน  Mobile Banking ของทุกธนาคาร เลือกพันธบัตรที่ต้องการซื้อ พร้อมทั้งสามารถศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลพันธบัตรที่ต้องการลงทุนได้ ระบุจำนวนเงิน และกดยืนยันการชำระเงิน ด้วย PIN ซึ่งจะได้รับหลักฐานการชำระเงินเป็น E-Slip Payment ที่จัดเก็บในมือถือโดยอัตโนมัติ และยังสามารถเข้าไปดูพันธบัตรที่ถือครองได้ใน พันธบัตรของฉัน โดยขณะนี้ ธนาคารฯ อยู่ระหว่างพัฒนาวอลเล็ต สบม. ให้สามารถซื้อขายพันธบัตรในตลาดรอง เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่ไม่ต้องการรอรับเงินคืนเมื่อพันธบัตรครบกำหนดไถ่ถอน ตลอดจนสามารถซื้อพันธบัตรโดยไม่ต้องรอรอบการจัดจำหน่ายพันธบัตร

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด ลงทะเบียน และยืนยันตัวตนผ่านวอลเล็ต สบม. ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นวอลเล็ต สบม. จะเริ่มจำหน่ายในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30 น. อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.70 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 งวด ในวันที่ 24 ธันวาคม และ 24 มิถุนายนของทุกปี