กปน. จัดกิจกรรม “สานฝัน ร่วมกัน ปลูกต้นไม้”

วันที่ 17 มิ.ย. 2563 เวลา 15:05 น.
กปน. จัดกิจกรรม “สานฝัน ร่วมกัน ปลูกต้นไม้”
กปน. จัดกิจกรรม “สานฝัน ร่วมกัน ปลูกต้นไม้” พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนรอบโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ บรรเทาผลกระทบจาก COVID-19

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมด้วย นางสาวสุภาภรณ์ ภักดีจรัส อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย (กปน.) คณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน กปน. ตลอดจน ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร และชุมชนรอบโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ร่วมกิจกรรม “สานฝัน ร่วมกัน ปลูกต้นไม้” ณ โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ตามโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อลดมลพิษจากฝุ่นละออง (101,010 ต้น นนทบุรี) พร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนรอบโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ เพื่อร่วมบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกด้วย

บทความแนะนำ