ว.บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าวัดสอนพระเณรฝึกอาชีพขยายผลสู่ชุมชน

วันที่ 17 มิ.ย. 2563 เวลา 14:22 น.
ว.บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าวัดสอนพระเณรฝึกอาชีพขยายผลสู่ชุมชน
วันนี้ (16 มิ.ย. 2563) นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า

จากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งรัฐบาลผ่อนปรนระยะที่ 4 สถานศึกษาอาชีวศึกษา หลายแห่งได้ดำเนินการ เตรียมความพร้อมในส่วนการจัดการเรียนการสอน การเตรียมพื้นที่เรียนในสถานศึกษา เพื่อเว้นระยะห่าง และการให้บริการฝึกอาชีพ แก่ชุมชน รวมถึงการออกให้บริการศูนย์ Fix it Center ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ซึ่งวันนี้วิทยาลัยบริหารธุรกิจแลการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ และวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ได้เล็งเห็น "วัด" ซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชน ที่จะสามารถขยายผลการฝึกวิชาชีพให้กับประชาชน ได้มีอาชีพ และประหยัดค่าใช้จ่าย รวมไปถึงพระ เณร ซึ่งมีเวลาว่างหลังการทำวัตรศึกษาธรรม ก็จะได้เรียนรู้ศึกษาในวิชาชีพเพิ่มเติม

เลขาธิการ กล่าวต่อไปว่ากิจกรรมที่วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพร่วมดำเนินการกับวัดสิงห์ จังหวัดปทุมธานีครั้งนี้ประกอบด้วย การตัดเย็บกระเป๋าผ้า การสกรีนถุงผ้า การทำเจลล้างมือ ส่วนทางด้านวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ โดย ผอ.ภาณัททกา วงษากิตติกุล ร่วมกิจกรรมนำให้บริการ Fix it Center เช่น การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ทำความสะอาดพัดลม การล้าง เครื่องปรับอากาศ และการสอนทำอาหาร จานเดียว เช่นก๋วยเตี๋ยวลุยสวน สาคูแกงเขียวหวาน ขนมเบญจรงค์ การฝึกอาชีพให้พระ เณร และประชาชนในพื้นที่

ด้านพระใบฎีกาอรรถพล อนุจารี เจ้าอาวาสวัดสิงห์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า "อาตมามีความคิดที่ว่า ทั้งพระภิกษุและสามเณร ที่เข้ามาบวชในวัดแห่งนี้ ไม่ได้บวชนาน บวชแล้วก็สึกสึก หมุนเวียนไปเรื่อย ๆ จึงต้องการให้พระและสามเณรที่สึกออกไปแล้วได้มีความรู้ด้านอาชีพติดตัวไป เพื่อช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ จึงมีความตั้งใจที่จะให้พระ เณร ได้เรียนอาชีพเดือนละ 1 อาชีพ และได้มีโอกาสพบกับ ผอ.ฉันทนา โพธิครูประเสริฐ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ซึ่งมาทำบุญที่วัด และได้พูดคุยกัน จึงได้เกิด "โครงการบริการ วิชาการวิชาชีพ งานจิตอาสา" โดยเป็นการฝึกอาชีพให้กับพระภิกษุสามเณรและประชาชนที่สนใจมาเรียน เพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัว รวมถึงสามารถนำไปสอนผู้อื่นได้อีกด้วย  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้สามารถที่จะฝึกอาชีพให้พระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป ได้อย่างยั่งยืนต่อไป" นอกจากนี้จะประสานงานกับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดอบรมเกี่ยวกับการซ่อมดูแลเครื่องเสียง การใช้คอมพิวเตอร์ผลิตงานสื่อ ที่จำเป็นต้องใช้ในวัด"  เจ้าอาวาส กล่าวปิดท้าย