posttoday

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 มอบหน้ากาก N95 เครื่องวัดอุณหภูมิ และเจลล้างมือ ให้ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

27 เมษายน 2563

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) - BGRIM ร่วมกับพันธมิตรจากสาธารณรัฐประชาชนจีน China Energy Engineering Corporation - ENERGY CHINA ส่งมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ N95 จำนวน 150,000 ชิ้น

พร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด จำนวน 2,000 เครื่อง และเจลล้างมือแอลกอฮอล์อนามัย จำนวน 1,500 ขวด รวมมูลค่า 12,800,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ภายใต้โครงการ “บี.กริม ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” ซึ่งโครงการนี้ได้มอบเงินบริจาคและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งปัจจัยสิ่งของจำเป็นต่างๆ ให้กับโรงพยาบาล องค์กรการกุศล และประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเริ่มดำเนินโครงการดังกล่าวตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ พิธีส่งมอบการบริจาคจัดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย และ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้เกียรติรับมอบ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563

บุคคลในภาพ  (เรียงจากซ้ายไปขวา)

- ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการ รพ.จุฬาลงกรณ์

- คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้

- คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย

- ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม

- คุณสมเกียรติ ศิริชาติไชย กรรมการอิสระ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์

- มร.โห่ว เจียคี ผู้แทนจาก ENERGY CHINA

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 มอบหน้ากาก N95 เครื่องวัดอุณหภูมิ และเจลล้างมือ ให้ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 มอบหน้ากาก N95 เครื่องวัดอุณหภูมิ และเจลล้างมือ ให้ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย