มูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้าฯ เลื่อนแสดงคอนเสิร์ต “RBSO 2020 Classical Concert No. 2”

วันที่ 02 เม.ย. 2563 เวลา 16:07 น.
มูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้าฯ เลื่อนแสดงคอนเสิร์ต “RBSO 2020 Classical Concert No. 2”
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจำนวนมาก และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 มูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และคณะผู้จัดงานการแสดงคอนเสิร์ต “RBSO 2020 Classical Concert No. 2” ได้ตระหนักถึงความปลอดภัย และมีความห่วงใยผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก จึงขอเลื่อนการจัดแสดงคอนเสิร์ตดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคมนี้ ณ ห้องบอลรูม โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในเร็ววัน ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rbsothailand.com