Checklist 10 ข้อที่ห้ามลืมเด็ดขาด เมื่อคิดจะต่อเติมบ้าน

วันที่ 31 มี.ค. 2563 เวลา 16:09 น.
Checklist 10 ข้อที่ห้ามลืมเด็ดขาด เมื่อคิดจะต่อเติมบ้าน
เมื่อบ้านหลังเก่ามีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิกในบ้าน จึงต้องต่อเติมให้ตอบสนองต่อการใช้งานมากขึ้น แต่การต่อเติมบ้านไม่ใช่เรื่องเล็กๆ ที่คิดจะทำก็ทำได้เลย

ต้องมีการเตรียมตัวและตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนว่าดำเนินการตามขั้นตอนที่สำคัญครบหรือไม่ วันนี้เรามี Checklist 10 ข้อที่ห้ามลืมเมื่อต่อเติมบ้านมาฝาก

ก่อนต่อเติมบ้าน

1. เช็กข้อมูลให้เรียบร้อยว่าการต่อเติมแบบนี้ต้องขออนุญาตหรือไม่ เพราะหากต่อเติมโดยขยายพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งมากเกินกว่ากฎหมายกำหนด หรือมีผลกับเสา คาน บันได อาจต้องขอความเห็นจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก่อน

2. การต่อเติมบ้านของเราถูกต้องตามพรบ. ควบคุมอาคารหรือไม่ เช่น แนวผนังทึบต้องห่างจากเขตที่ดินรอบข้างไม่น้อยกว่าครึ่งเมตร แนวระเบียงชั้นบนต้องห่างจากรั้วหรือแนวเขตอย่างต่ำ 2 เมตร หรือหากจะต่อเติมหลังคาและกันสาด ต้องให้อยู่ห่างจากแนวเขตบ้านไม่น้อยกว่าครึ่งเมตร

3. วิศวกรได้ตรวจดูโครงสร้างและที่ดินหรือยังว่าสามารถก่อสร้างต่อเติมได้หรือเปล่า เพราะในบางกรณีอาจไม่สะดวกต่อการลงเสาเข็มคอนกรีต ก็ต้องเปลี่ยนมาใช้เสาเข็มเหล็กที่ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย และไม่รบกวนโครงสร้างอาคารข้างเคียง

4. ทำสัญญาว่าจ้างกับผู้รับเหมา แบ่งงวดการจ่ายเงิน งวดงาน และทำข้อตกลงเรื่องการเพิ่ม-ลดค่าใช้จ่ายหรือค่าปรับในกรณีต่างๆ ให้ครบถ้วน

5. อย่าลืมแจ้งนิติบุคคลและเพื่อนบ้านว่าจะมีการต่อเติมและอาจมีเสียงดังรบกวน จะได้ไม่มีปัญหาผิดใจกันภายหลัง

ขณะต่อเติมบ้าน

6. ตรวจดูความเรียบร้อยของการก่อสร้างเป็นระยะ เช่น ผู้รับเหมาใช้วัสดุหรือเทคนิคการก่อสร้างตรงตามที่ตกลงไว้หรือไม่ มีขั้นตอนไหนที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่า

7. จ่ายค่าจ้างและค่าวัสดุอุปกรณ์แก่ผู้รับเหมาครบตามงวดหรือยัง มีการเบิกเงินล่วงหน้าหรือขอเพิ่มค่าแรงและค่าวัสดุหรือไม่ ในส่วนนี้ต้องจดบันทึกให้ดี เพื่อใช้ควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้

8.  ผู้รับเหมาทำงานเสร็จตามกำหนดที่ตกลงไว้ไหม เช่น ตกลงกันว่าภายในงวดแรกต้องวางฐานรากเสร็จ

หลังจากต่อเติมบ้านเสร็จ

9. ตรวจดูความเรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน เช่น รอยร้าว การรั่วซึมของน้ำ และการจ่ายไฟฟ้า

10. ดูแลเรื่องเก็บกวาดสถานที่ตามที่ตกลงไว้กับผู้รับเหมาในสัญญาว่าจ้าง โดยเศษขยะหรือวัสดุจากการก่อสร้างต้องไม่สร้างความเดือดร้อนต่อพื้นที่สาธารณะ เช่น ไปเกะกะเพื่อนบ้านหรืออุดตันท่อน้ำทิ้ง

การต่อเติมบ้านไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมีรายละเอียดปลีกย่อยมากมายต้องคำนึงถึง แต่ก็ไม่ใช่เรื่องวุ่นวายเสียทีเดียว หากเราศึกษาและเตรียมทุกอย่างอย่างเป็นขั้นตอน เพราะจะช่วยให้จัดลำดับความสำคัญและสามารถตรวจรับงานจากผู้รับเหมาได้อย่างไม่เกิดข้อผิดพลาด