เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากใช้อย่างไรให้ถูกต้อง และข้อควรระวัง – สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

วันที่ 27 มี.ค. 2563 เวลา 12:35 น.
เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากใช้อย่างไรให้ถูกต้อง และข้อควรระวัง – สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ปัจจุบัน เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก (Forehead thermometer) ได้รับความนิยมอย่างมากในการนำมาใช้เพื่อคัดกรองผู้ผ่านเข้า-ออกอาคาร สถานที่ต่างๆ เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  แต่หากผู้ใช้งาน ใช้งานไม่ถูกต้อง

อาจทำให้ได้อุณหภูมิร่างกายที่ไม่ถูกต้อง  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้จัดทำ Infographic เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจถึงวิธีการใช้งานเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากที่ถูกต้อง รวมถึงข้อควรระวังในการใช้งานอีกด้วย

https://www.facebook.com/259082827464427/posts/2909878425718174?d=n&sfns=mo 

http://www.nimt.or.th/main/