บริษัท ยัสปาล แอนด์ ซันส์ จำกัด มอบหน้ากากผ้าเคลือบสารกันน้ำและสารต้านแบคทีเรีย จำนวน 100,000 แพ็ค

วันที่ 26 มี.ค. 2563 เวลา 17:51 น.
บริษัท ยัสปาล แอนด์ ซันส์ จำกัด มอบหน้ากากผ้าเคลือบสารกันน้ำและสารต้านแบคทีเรีย จำนวน 100,000 แพ็ค
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับมอบหน้ากากผ้าเคลือบสารกันน้ำและสารต้านแบคทีเรีย จำนวน 100,000 แพ็ค

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 ณ กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับมอบหน้ากากผ้าเคลือบสารกันน้ำและสารต้านแบคทีเรีย จำนวน 100,000 แพ็ค (200,000 ชิ้น มูลค่า 3,000,000 บาท) จากนายเกียรติศักดิ์ สิงห์สัจจเทศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยัสปาล แอนด์ ซันส์ จำกัด เพื่อมอบนำไปแจกให้แก่ประชาชนไว้ใช้ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

นายเกียรติศักดิ์ สิงห์สัจจเทศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยัสปาล แอนด์ ซันส์ จำกัด มอบหน้ากากผ้าเคลือบสารกันน้ำและสารต้านแบคทีเรีย จำนวน 100,000 แพ็ค (200,000 ชิ้น มูลค่า 3,000,000 บาท) แก่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อมอบให้แก่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อแจกให้แก่ประชาชนไว้ใช้ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2563 ณ กระทรวงสาธารณสุข

รายนามผู้รับมอบของกระทรวงสาธารณสุข

  • นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

รายนามคณะของบริษัท ยัสปาล แอนด์ ซันส์ จำกัด   

  1. นายเกียรติศักดิ์ สิงห์สัจจเทศ กรรมการผู้จัดการ
  2. นายกฤช สิงห์สัจจเทศ
  3. นายอภิสิทธิ์ สิงห์สัจจเทศ
  4. นางสาวจินตนา อรรถาโภชน์