บริษัท ยัสปาล แอนด์ ซันส์ จำกัด มอบหน้ากากผ้าเคลือบสารกันน้ำและสารต้านแบคทีเรีย จำนวน 3,000 แพ็ค

วันที่ 26 มี.ค. 2563 เวลา 17:20 น.
บริษัท ยัสปาล แอนด์ ซันส์ จำกัด มอบหน้ากากผ้าเคลือบสารกันน้ำและสารต้านแบคทีเรีย จำนวน 3,000 แพ็ค
นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรรับมอบหน้ากากผ้าเคลือบสารกันน้ำและสารต้านแบคทีเรีย จำนวน 3,000 แพ็ค

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 ณ ตึกแถลงข่าว อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรรับมอบหน้ากากผ้าเคลือบสารกันน้ำและสารต้านแบคทีเรีย จำนวน 3,000 แพ็ค (6,000 ชิ้น มูลค่า 90,000 บาท) จากนายเกียรติศักดิ์ สิงห์สัจจเทศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยัสปาล แอนด์ ซันส์ จำกัด เพื่อมอบให้แก่บุคลากรประจำรัฐสภาไว้ใช้ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

นายเกียรติศักดิ์ สิงห์สัจจเทศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยัสปาล แอนด์ ซันส์ จำกัด มอบหน้ากากผ้าเคลือบสารกันน้ำและสารต้านแบคทีเรีย จำนวน 3,000 แพ็ค (6,000 ชิ้น มูลค่า 90,000 บาท) แก่นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อมอบให้แก่บุคลากรประจำรัฐสภาไว้ใช้ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 ณ ตึกแถลงข่าว อาคารรัฐสภา

รายนามผู้รับมอบของสำนักงานรัฐสภา

  • นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร

รายนามคณะของบริษัท ยัสปาล แอนด์ ซันส์ จำกัด

  1. นายเกียรติศักดิ์ สิงห์สัจจเทศ กรรมการผู้จัดการ  (Mr. Kiatisak Singhsachathet, Managing Director)
  2. นายกฤช สิงห์สัจจเทศ  (Mr. Krit Singhsachathet)
  3. นายเควินทร์ สิงห์สัจจเทศ (Mr. Khevin Singhsachathet)
  4. นายอภิสิทธิ์ สิงห์สัจจเทศ (Mr. Apisit Singhsachathet)

บทความแนะนำ