รายการคิดเพื่อชีวิตยั่งยืน Sustainable Life สนับสนุนโดย เครือเจริญโภคภัณฑ์ รับโล่เกียรติยศ “คนดีประเทศไทย ประจำปี 2562” สาขาสื่อสารมวลชน ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมดีเด่น

วันที่ 26 ก.พ. 2563 เวลา 11:10 น.
รายการคิดเพื่อชีวิตยั่งยืน Sustainable Life สนับสนุนโดย เครือเจริญโภคภัณฑ์ รับโล่เกียรติยศ “คนดีประเทศไทย ประจำปี 2562” สาขาสื่อสารมวลชน ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมดีเด่น
มูลนิธิคนดี (ประเทศไทย) ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดงานมอบรางวัล “คนดีประเทศไทย ประจำปี 2562”

ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในงานและมอบโล่เกียรติยศ “คนดีประเทศไทย ประจำปี 2562” สาขาสื่อสารมวลชน ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมดีเด่น ให้แก่ รายการคิดเพื่อชีวิตยั่งยืน Sustainable Life สนับสนุนโดย เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมี นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้บริหาร ด้านโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้แทนรับรางวัล ซึ่งรายการคิดเพื่อชีวิตยั่งยืน Sustainable Life นำเสนอเรื่องราวที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ออกอากาศทุกวันจันทร์ ทางช่อง TNN 16 หลังรายการ TNN ข่าวค่ำ และช่อง true4U หลังข่าวในพระราชสำนัก สามารถชมรายการย้อนหลังและติดตามคอนเทนต์เพื่อโลกที่ FB page : CP for Sustainability https://www.facebook.com/CPGroupSustainability/ และ http://www.sustainablelife.co 

นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้บริหาร ด้านโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า เครือฯ รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้ เพราะการทำดีเพื่อความยั่งยืนไม่ใช่เรื่องที่ทำง่ายและต้องใช้เวลา ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นกำลังใจให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานในเครือฯ โดยรายการคิดเพื่อชีวิตยั่งยืน Sustainable Life เกิดจากดำริของคุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้มอบนโยบายให้ทุกบริษัทในเครือฯ ทั่วโลกปฏิบัติและดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับองค์การสหประชาชาติ ในแง่ของเป้าหมายเพื่อพัฒนาความยั่งยืน 17 ข้อ ที่จะช่วยแก้ปัญหาที่โลกเผชิญอยู่ ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยสิ่งที่เครือฯ ยึดมั่นมาตลอดเกือบ 100 ปีที่ดำเนินธุรกิจ คือปรัชญา 3 ประโยชน์ ในการสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติ ประชาชน และองค์กรเป็นลำดับสุดท้าย และหลังจากนี้ตั้งใจจะพัฒนารายการให้เป็นศูนย์เรียนรู้เพิ่มมากขึ้น ผ่านกิจกรรมดีๆ ของเครือฯ เพื่อจะได้สื่อความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนได้มากที่สุด

สำหรับงานมอบรางวัล “คนดีประเทศไทย ประจำปี 2562” จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 เพื่อมอบรางวัลเชิดชูบุคคลที่ลงมือทำความดี ด้วยความทุ่มเท เสียสละเพื่อสังคม และสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวช่วยเหลือ-สร้างสรรค์สังคม เพื่อส่งเสริมการรายงานข่าวที่สร้างสรรค์เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในสังคม ในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 24 รางวัล แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ รางวัลคนดีประเทศไทย รางวัลคนดีประเทศไทย สาขาศิลปิน-ดารา ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมดีเด่น และรางวัลคนดีประเทศไทย สาขาสื่อสารมวลชน ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมดีเด่น