ธอส.ร่วมบริจาคเงินผ่านโครงการสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชน และเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 18 ก.พ. 2563 เวลา 11:12 น.
ธอส.ร่วมบริจาคเงินผ่านโครงการสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชน และเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ธอส.ร่วมบริจาคเงินผ่านโครงการสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชน และเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

นายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)และนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนธนาคาร ร่วมกับธนาคารในสังกัดกระทรวงการคลัง นำโดยนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชน และเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ผ่านโครงการของสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นจำนวนเงินรวม 12,000,000 บาท

ซึ่ง ธอส. ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือเป็นจำนวน 2,000,000 บาท โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับมอบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการดำเนินกิจการภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องรับรอง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กทม.เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563