จุฬาฯจัดงาน “วิ่งสร้างเมือง 2020” ครั้งที่ 4 มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมือง

วันที่ 16 ก.พ. 2563 เวลา 14:46 น.
จุฬาฯจัดงาน “วิ่งสร้างเมือง 2020” ครั้งที่ 4 มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาฯ จัดงาน “วิ่งสร้างเมือง 2020” เพื่อส่งเสริมการสร้างเมืองที่น่าอยู่ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ดีขึ้น

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาฯ ได้จัดงาน “วิ่งสร้างเมือง 2020” หรือ “Run For Better City 2020” ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “เกาะหิ่งห้อย” การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการสร้างเมืองที่น่าอยู่ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ดีขึ้น มุ่งมั่นที่จะสร้างจิตสำนึกการอยู่ร่วมกันระหว่างเมืองผู้คนและสิ่งแวดล้อม พร้อมเชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองด้วยการร่วมมือกันเพิ่มพื้นที่สีเขียว อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายเกียรติศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์ เป็นประธานจัดงานกิจกรรม เปิดเผยว่า งาน “วิ่งสร้างเมือง 2020” เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่บางกระเจ้า ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวแหล่งสุดท้ายใกล้กรุงเทพมหานคร จุดเริ่มต้นแห่งลมหายใจของคนเมือง ตัวแทนสมดุลในการใช้ชีวิตระหว่างชุมชน ธรรมชาติและนักท่องเที่ยว ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศน์ของเยาวชน เนื่องจากมีส่วนของพื้นที่ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ จนหิ่งห้อยสามารถมาอาศัยอยู่เองในธรรมชาติ

ทั้งนี้ การออกแบบซุ้ม STARTER และ FINISHER ของงานปีนี้ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับแนวคิดของงาน ให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์การวิ่งผ่านอุโมงค์แสง ซึ่งจำลองมาจากบ้านหิ่งห้อยแห่งคุ้งบางกะเจ้า วัสดุที่นำมาทำซุ้มคือ GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer Rebar) เป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบาและง่ายต่อการก่อสร้างแล้ว หลังจากจบงานวัสดุดังกล่าวจะถูกรื้อถอนเพื่อนำไปใช้ในการสร้างสะพานใน “โครงการสะพานข้ามคลองลัดบางยอ” จุดเชื่อมโยงแหล่งหิ่งห้อยทั้งสองฝั่งคลอง ในปัจจุบันเส้นทางสัญจรมีความยากลำบากในการเข้าถึง เพื่อเป็นการต่อยอดเส้นทางเยี่ยมชมและเพิ่มพื้นที่เรียนรู้ทางธรรมชาติ เปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าไปสัมผัสถึงความสงบร่มรื่นและความหลากหลายทางชีวภาพของการอยู่ร่วมกันด้วยการพึ่งพาอาศัยกันของคนและสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล

สำหรับ การจัดกิจกรรมวิ่งสร้างเมืองในครั้งนี้ แบ่งระยะการวิ่งออกเป็น 3 ระยะ คือระยะมินิมาราธอน 10 กม. ระยะไมโครมาราธอน 5 กม. และระยะนาโนมาราธอน 2.5 กม.ตลอดเส้นทางการวิ่งจะได้ซึมซับบรรยากาศของมหาวิทยาลัยร่มรื่นกลางกรุง อย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งาน “วิ่งสร้างเมือง 2020” ยังเป็นงานวิ่งแรกที่มีเส้นทางวิ่งผ่านอุโมงค์สามย่านมิตรทาวน์อีกด้วย ภายในงานมีนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันที่มีชื่อเสียงหลากหลายวงการ รวมทั้งศิลปินดารามาร่วมวิ่ง

นอกจากนี้ หลังเข้าเส้นชัยมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน และนำเสนอเพลงที่แต่งขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่องานนี้โดยเฉพาะ คือเพลง “เกาะหิ่งห้อย” จากประธานจัดงาน นายเกียรติศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์ บรรยากาศในงานวิ่งสร้างเมือง 2020 นี้เต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน นักวิ่งของเรามักจะมากันเป็นทีม ทีมเพื่อน และทีมครอบครัวหรือมากันเป็นคู่ ถือว่าเป็นงานที่นักวิ่งจะได้มาพบปะพูดคุยกันทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องนิสิตเก่า กลุ่มเพื่อน กลุ่มครอบครัวที่ได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน นอกจากเส้นทางวิ่งที่เป็นไฮไลท์ของงาน แล้วบรรยากาศในงานก็เปรียบเสมือนการได้มาพักผ่อนได้มาเจอเพื่อนเก่า และยังเป็นงานวิ่งที่ได้สร้างพลังสังคมช่วยกันผลักดันให้เกิดการพัฒนาสร้างเมืองอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

บทความแนะนำ