คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจฯ วุฒิสภา ศึกษาดูงานธนาคารออมสิน

วันที่ 13 ก.พ. 2563 เวลา 15:57 น.
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจฯ วุฒิสภา ศึกษาดูงานธนาคารออมสิน
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจฯ วุฒิสภา ศึกษาดูงานธนาคารออมสิน

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ให้การต้อนรับ นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภาและคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจฯ วุฒิสภา ในโอกาสศึกษาดูงานการดำเนินงานของสถาบันการเงินของรัฐ ได้แก่ ธนาคารออมสิน Exim Bank SME Development Bank ธ.อิสลาม และ บสย. เพื่อติดตามการดำเนินงานของสถาบันการเงินของรัฐ ตามนโยบายของรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย การช่วยเหลือเกษตรกร และการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563