"นครพนม"เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษทำเลทองของนักลงทุน

วันที่ 30 ม.ค. 2563 เวลา 20:48 น.
"นครพนม"เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษทำเลทองของนักลงทุน
นครพนมเมืองที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ หลังจากรัฐบาลประกาศให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ การเดินทางไปยังหลายประเทศในภูมิภาคได้สะดวกสบาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศให้จ.นครพนม เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากเป็นพื้นที่มีศักยภาพทางด้านคมนาคม เพราะมีที่ตั้งบริเวณชายแดน ติดกับสปป.ลาว ทั้งยังสามารถเชื่อมโยงเส้นทางการค้าไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ อย่างเวียดนาม และจีนตอนใต้ ก็ทำให้พื้นที่จ.นครพนม สามารถเชื่อมโยงเส้นทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ภายหลังรัฐบาลได้อนุมัติให้มีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟรางคู่จากบ้านไผ่ ถึงนครพนม ก็ยิ่งทำให้จ.นครพนมได้รับความไว้วางใจในการเป็นประตูเชื่อมทางเศรษฐกิจประเทศอาเซียน ทั้งยังเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนที่น่าสนใจในสายตานักลงทุนต่างชาติอีก แน่นอนว่าหลังจากนี้การคมนาคมในตัวจังหวัดก็จะยิ่งคึกคักขึ้นตามการลงทุนที่ไหลบ่าเข้าสู่ตัวพื้นที่ นี่จึงเป็นข้อมูลเส้นทางการค้า และเศรษฐกิจน่าสนใจในพื้นที่ จ.นครพนม