ร.ร.สันติเมทนีดลขอนแก่นดึงครูจีนสอนภาษาจีนกลางเสริมแกร่งนักเรียนยุคดิจิทัล

วันที่ 18 ม.ค. 2563 เวลา 11:30 น.
ร.ร.สันติเมทนีดลขอนแก่นดึงครูจีนสอนภาษาจีนกลางเสริมแกร่งนักเรียนยุคดิจิทัล
โรงเรียนเมทนีดล จ.ขอนแก่น จับมือมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยแข่งขันได้ในยุคดิจิทัล(4.0)และ(5.0)

ดร.อรทัย สันติเมทนีดล ผอ.โรงเรียนเมทนีดล อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นโรงเรียนชั้นนำในด้านภาษาต่างประเทศ เปิดเผยว่าโรงเรียนเมทนีดลได้รับรางวัลมาตรฐานสากล(World Class Standard School) จัดการเรียนการสอนหลักสูตร Oxfords International และ Oxford AQA ที่มีความพร้อมด้วยครูต่างชาติชาวสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาอีกทั้งยังเสริมภาษาที่สามคือจีนและญี่ปุ่นให้นักเรียนกับครูเจ้าของภาษาที่เปี่ยมคุณภาพ ส่งผลสำเร็จให้คะแนนโอเนต(O-Net) ของนักเรียนสูงเป็นอันดับหนึ่งในจ.ขอนแก่น นักเรียนเรียนได้อย่างมีความสุขสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ชัดเจนเสมือนเจ้าของภาษาและสามารถนำเสนอผลงานในการประชุมในระดับนานาชาติเป็นที่ฮือฮามาแล้วหลายปีติดต่อกัน

ทั้งนี้ ในปี 2020 ตั้งแต่ต้นปี ดร.อรทัยพร้อมด้วยคณะได้เดินทางไปยังประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีนเพื่อลงนามความร่วมมือ (MoU) ร่วมกับอาจารย์ จิน ซอ สาขาการสอนภาษาจีนกลางแห่งมหาวิทยาลัยวิศวกรรมฮาร์เออบินและเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์ Super Excellence Chinese Aducation มลฑลเฮย์หลงเจียง เพื่อคัดเลือกครูจีนที่เก่งด้านการสอนภาษาจีนกลางอีกทั้งมีทักษะในการใช้ปัญญาประดิษฐ์(AI)ที่ดีที่สุดมาสอนที่โรงเรียนเมทนีดล จ.ขอนแก่นถือเป็นสุดยอดในการพัฒนาการศึกษาให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล(4.0)และ(5.0)