ร่วมบริจาคเงินให้แก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 786, 500 บาท

วันที่ 16 ม.ค. 2563 เวลา 18:45 น.
ร่วมบริจาคเงินให้แก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 786, 500 บาท
ดร.สุกัญญา หะรินสุต และ นพ.จิตจำลอง หะริณสุต อดีตรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช และคณะ ร่วมบริจาคเงินจากการประมูลสินค้าแบรนด์เนมครั้งแรกจำนวน 286 500 บาท พร้อมสมทบเงินสดอีก 500,000 บาท รวมทั้งสิ้น 786, 500 บาท มอบให้แก่โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มูลนิธิรามาธิบดี โดยมี ศ.นพ.ปิยมิตร ศรีธรา คณบดี แพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต