เอ็กซอนโมบิลร่วมสนับสนุนศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน

วันที่ 15 ม.ค. 2563 เวลา 14:04 น.
เอ็กซอนโมบิลร่วมสนับสนุนศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน
 

บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ร่วมมือกับมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย (Intelligent Traffic Information Center Foundation – iTIC) ในการจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน “Big Data and AI for Safer Roads” เพื่อเป็นการยกระดับความร่วมมือ และการแบ่งปันข้อมูลในสังคม ต่อยอดการดำเนินงาน สู่การพัฒนาระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะในประเทศไทยต่อไปในอนาคต โดยมี ดร.ทวีศักด์ บรรลือสินธุ์ (ที่3 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท

เอ็กซอนโมบิล จำกัด เป็นตัวแทนเข้าร่วมกับอีก18 หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน “iTIC Forum 2019: Big Data and AI for Safer Roads” เมื่อเร็วๆนี้ ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานจากภาครัฐ เอกชน วิชาการ ประชาชนที่สนใจและสื่อมวลชนเป็นจำนวนมาก

มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทยเป็นองค์กรที่รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเป็นจำนวนมาก เพื่อนำมาประมวลผล พัฒนาต่อยอด และเผยแพร่ข้อมูลแบบ Real-time สู่สาธารณะอย่างกว้างขวาง มุ่งลดปัญหาจราจร เพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ :

กิติยาวดี นิลวรรณ โทร : 02-407-4382 Email: kitiyavadee.nilavan@exxonmobil.com

ปฐวิโรจน์ ประมูลเกษี โทร 02-407-4384 Email: pathaveeroje.pamoonkesi@exxonmobil.com