CPF คว้ารางวัล Brand Leadership Award จากเวที World Marketing Congress ประจำปี 2019

วันที่ 14 ม.ค. 2563 เวลา 13:20 น.
CPF คว้ารางวัล Brand Leadership Award จากเวที World Marketing Congress ประจำปี 2019
 

นางสาว อนรรฆวี ชูรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านการตลาดกลาง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รับรางวัล Brand Leadership Award จากเวที Thailand Best Brand Awards ประจำปี 2019 ซึ่งมอบโดย World Marketing Congress องค์กรเอกชนด้านการตลาดที่ยั่งยืน ช่วยตอกย้ำ ซีพีเอฟ เป็นแบรนด์ระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอาหารแบบครบวงจร คุณภาพปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล เพื่อสุขภาพผู้บริโภคทั่วโลก ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ

ซีพีเอฟ เป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารของไทยรายเดียวที่ได้รับรางวัล Brand Leadership Award ประจำปี 2019 ซึ่ง World Marketing Congress พิจารณาจากผลการวิจัยเชิงลึกที่ศึกษากับบริษัทชั้นนำในประเทศไทย เมียนมา และกัมพูชา ที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยเฉพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาด พิธีมอบรางวัล จัดขึ้น ณ โรงแรมแอทธินี วิทยุ./

บทความแนะนำ