คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดหลักสูตร Double Degree สำหรับ ป.ตรี และ MBA ร่วมกับมหาวิทยาลัยในจีนและสหราชอาณาจักร

วันที่ 27 ธ.ค. 2562 เวลา 16:31 น.
คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดหลักสูตร Double Degree สำหรับ ป.ตรี และ MBA ร่วมกับมหาวิทยาลัยในจีนและสหราชอาณาจักร
 

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดทำหลักสูตร Double Degree 2+2 ปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โดยทำ MOU กับ Wuhan University สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาขาโลจิสติกส์ฯ กับ University of Derby พร้อมหลักสูตร Double Degree 1+1 สำหรับนักศึกษา MBA ซึ่งได้ทำMOU กับ University of Northampton สหราชอาณาจักร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี ชัยมงคล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้มีความทันสมัย ก้าวทันโลก เนื่องจากเทคโนโลยี การค้า การลงทุน มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรด้านการบริหารธุรกิจ และการให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในต่างประเทศจึงมีความจำเป็น ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกงานในต่างประเทศ โดยมอบทุนให้นักศึกษาทุนละ 50,000 บาท รวมถึงมอบทุนในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาให้อีกทุนละ 30,000 บาท ซึ่งคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ได้ทำข้อตกลงกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในเอเชียและยุโรปหลายประเทศ

“เพื่อให้ผู้ปกครองและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี มีทางเลือกทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเอง โดยเฉพาะทางเลือกในการศึกษาในต่างประเทศ จึงได้จัดทำหลักสูตร Double Degree ขึ้นมา โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 จนประสบความสำเร็จในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หลักสูตร Double Degree 2+2 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โดยได้ทำ MOU กับ Wuhan University สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยระดับ TOP 5 ของจีน และมีชื่อในด้านการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจ มีศิษย์เก่าจบออกไปเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเป็นจำนวนมาก”

ทั้งนี้ หลักสูตร Double Degree 2+2 ดังกล่าว นักศึกษาปี 1 จะเรียนที่คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ปี 2 ต่อถึงเนื่องปี 3 เรียนที่ Wuhan University แล้วกลับมาเรียนปี 4 ที่ มทร.ธัญบุรี ทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ในการทำธุรกิจในประเทศจีน เรียนรู้ภาษาจีน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมด้วย ในทางกลับกันนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ได้มาเรียนหลักสูตรนานาชาติของคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ห้องละประมาณ 30 คนเช่นกัน นอกจากนี้ หากนักศึกษาในหลักสูตร Double Degree ต้องการจะฝึกงานต่อที่ประเทศจีนก็สามารถทำได้ โดยค่าใช้จ่ายรวมค่าหอพักในช่วงที่ไปศึกษาใน Wuhan University ปีละประมาณ 23,000 หยวน หรือประมาณ 1 แสนบาท

“คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ยังได้จัดทำหลักสูตร Double Degree กับอีก 2 มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสหราชอาณาจักร ได้แก่ หลักสูตร Double Degree 2+2 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ สาขาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ซึ่งได้ทำ MOU กับ University of Derby โดยนักศึกษาจะเรียนที่คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ในปี 1 และปี 2 ส่วนปี 3 และปี 4 จะไปเรียนที่ University of Derby ซึ่งนักศึกษาสามารถฝึกงานที่ประเทศอังกฤษได้ด้วย และอีกหนึ่งหลักสูตรคือหลักสูตร Double Degree 1+1 ระดับปริญญาโทสำหรับนักศึกษา MBA ซึ่งได้ทำ MOU กับ University of Northampton อีกด้วย โดยในปีการศึกษา 2563 นี้ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จะได้ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้ทราบถึงหลักสูตร Double Degree ทั้ง 3 หลักสูตรดังกล่าวเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบและมีระยะเวลาที่จะพิจารณาตัดสินใจ เพราะในระยะเวลาเรียนที่เท่าๆ กัน นักศึกษาจะได้รับ 2 ปริญญาบัตร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาโดยตรง” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี กล่าวในตอนท้าย

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครหลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรภาษาไทย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2549 3241, 0 2549 3243 หรือ www.bus.rmutt.ac.th หลักสูตรนานาชาติ โทร. 0 2549 4849 หรือ www.bus.rmutt.ac.th/inter_web และสมัครทางเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th