ซาโนฟี่ ประเทศไทย นำจิตอาสาร่วมพัฒนาร.ร.บ้านหนองหม้อข้าว จ.ราชบุรี

วันที่ 25 ธ.ค. 2562 เวลา 15:19 น.
ซาโนฟี่ ประเทศไทย นำจิตอาสาร่วมพัฒนาร.ร.บ้านหนองหม้อข้าว จ.ราชบุรี
ซาโนฟี่ ประเทศไทย รวมพลังจิตอาสาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ชุมชนโรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว จ.ราชบุรี ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ด้อยโอกาส

“รอยยิ้มและความสุข” ของเด็กๆ ทำให้คำว่า “จิตอาสา” มีคุณค่าและมีพลังมากขึ้น นอกจากภูมิทัศน์ของโรงเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวกจากการร่วมมือร่วมใจของคณะผู้บริหารและพนักงานซาโนฟี่ ประเทศไทย ที่มาร่วมเป็นจิตอาสากว่า 80 ชีวิต ได้ทุ่มแรงกายแรงใจและลงมือทำกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้ ทำให้โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าวมีบรรยากาศที่น่าเรียนรู้มากขึ้น ถึงแม้จะเป็นเพียงโรงเรียนเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี แต่ก็ทำให้จิตอาสาซาโนฟี่ ประเทศไทย ได้รับรู้ถึงการต้อนรับที่อบอุ่นและต่างช่วยกันทำกิจกรรมจิตอาสาอย่างสนุกสนาน พร้อมกลับบ้านไปด้วยความรู้สึกอิ่มเอมใจ

นายเกริกเกียรติ อุ่นเรือน ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว เปิดเผยว่า ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว ได้เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนรวม 52 คน มีทั้งคนไทย เมียนม่า กัมพูชา รวมถึงชาวกะเหรี่ยง ซึ่งได้เปลี่ยนเป็นสัญชาติไทยแล้ว โรงเรียนเรามีคุณครู รวมกัน 3 คน จึงจำเป็นต้องควบรวมชั้นเรียน ทำให้นักเรียนขาดโอกาสในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ คุณครูคนนึงต้องสอนหลายวิชาและสอนหลายชั้น

ทั้งนี้ ด้วยจำนวนเด็กนักเรียนที่น้อยจึงทำให้การสนับสนุนค่อนข้างจำกัด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน ปลูกต้นไม้พันธุ์พืชต่างๆ รวมถึงปลูกพืชผักสวนครัวในแปลงเกษตรเพื่อสามารถนำไปประกอบอาหารในชีวิตประจำวันได้ สอนให้เด็กๆ สามารถช่วยเหลือตนเองเพื่อลดภาระของผู้ปกครอง ในขณะที่การปรับปรุงพัฒนาสิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียนต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง จึงทำให้โรงเรียนไม่ได้ปรับปรุงพัฒนาในส่วนดังกล่าว ส่งผลให้ผลการประเมินโรงเรียนไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากไม่มีห้องน้ำเด็กเล็ก

สำหรับ โครงการจิตอาสาครั้งนี้ บริษัท ซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมสถาบันการศึกษา รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียน จึงได้สนับสนุนการปรับปรุงอาคารเรียนและพื้นสนามเด็กเล่น สร้างห้องน้ำสำหรับเด็กอนุบาลและครู รวมถึงสร้างทางเดินเชื่อมและหลังคาไปยังอาคารเรียนชั้นอนุบาล ซ่อมแซมอ่างล้างหน้าและแปรงฟันที่เก่าชำรุด โดยในวันส่งมอบได้มีจิตอาสาซาโนฟี่ ประเทศไทย กว่า 80 คน เดินทางมาร่วมทำกิจกรรมเพื่อชมชนต่างๆ ได้แก่ ทาสีอาคารเรียน ทาสีอุปกรณ์เครื่องเล่น ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เล่านิทานหุ่นมือ ให้ความรู้ด้านโภชนาการ สุขอนามัย และออกกำลังกาย เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ พร้อมมอบชุดนักเรียนและชุดกีฬา รวมถึงของขวัญให้เด็กนักเรียน

นางมารีน คินยาร์ค สตูยาโนวิช ผู้จัดการใหญ่ ซาโนฟี่ ประจำประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ เมียนมาร์ และบรูไน กล่าววว่า รู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการเป็นจิตอาสาของซาโนฟี่ ประเทศไทย เพื่อร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อชุมชนของโรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว โดยโครงการปรับปรุงอาคารเรียนและปรับปรุงสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่สนับสนุนครั้งนี้ ถือเป็นเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นที่มีอย่างต่อเนื่องของซาโนฟี่ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของนักเรียนที่ขาดแคลน

นอกจากนี้ ยังรู้สึกอิ่มเอมใจที่เห็นจิตอาสาซาโนฟี่อุทิศเวลาเพื่อตอบแทนชุมชน และที่สำคัญต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูและนักเรียนทุกคนสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น ทำให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมที่มีคุณค่าและความหมายแก่ชุมชน รวมถึงขอขอบคุณจิตอาสาทุกคนที่อุทิศเวลาและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ชุมชนร่วมกัน

สำหรับ การส่งมอบครั้งนี้ นับเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของซาโนฟี่ ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีและยั่งยืนให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ด้อยโอกาส อีกทั้งเพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ทั้งคณะครูและนักเรียนของโรงเรียนในการทำกิจกรรมและการเรียนการสอน รวมถึงเป็นศูนย์รวมของชุมชนและแหล่งความรู้ที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนและชุมชนในพื้นที่แห่งนี้มากยิ่งขึ้น