พช.แจกรางวัล 25 จานทองทองน้องอร่อย

วันที่ 21 ธ.ค. 2562 เวลา 16:56 น.
พช.แจกรางวัล 25 จานทองทองน้องอร่อย
คณะกรรมการฯ ประกาศผลแล้ว 25 รางวัล"จานทองน้องอร่อย"ในงาน OTOP City 2019 การันตี สุดยอด OTOP ชวนชิมรสชาดดี

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.)มอบรางวัล "จานทองน้องอร่อย" การประกวดสุดยอดอาหาร 5 ประเภท ในโซน OTOP ชวนชิม ภายในงาน OTOP City 2019 โดยมี กรรมการตัดสินเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมจำนวนมาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และประชาชน ร่วมเป็นเกียรติในการมอบรางวัล ณ เวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี

ทั้งนี้ รางวัล "จานทองน้องอร่อย" ทั้ง 5 ประเภท การันตีความอร่อยจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและเชฟมิชลินสตาร์ โดยพิจารณาจากรสชาติอาหารและความสะอาดเป็นหลัก โดยมีผู้ประกอบการ OTOP ชวนชิมได้รับการคัดเลือก จำนวน 25 ร้าน ดังนี้ ประเภทอาหารจานเดียว รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ "ข้าวเปิ๊ป" นางจอม แก้วคต จ.สุโขทัย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ "ข้าวคลุกกะปิ" นางปทุมทิพย์ แก่นจ้าย จ.สิงห์บุรี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ "ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ" นางบุญยวีร์ สาสมจิตต์ จ.ฉะเชิงเทรา รางวัลชมเชย ได้แก่ "หอยทอด" นายพยุง แสงเจริญ จ.ฉะเชิงเทรา และ "ขาหมูจุฬา" นายจำเนียร เพิ่มทองอินทร์ กรุงเทพฯ

สำหรับประเภทอาหารท้องถิ่น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ "แกงเหลือง" ร้านคั่วเป็ดตรัง นางวันดี สะดา จ.ตรัง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ "แกงป่าหน่อไม้" ร้านวิสาหกิจไข่หวาน นางเรณู จันทร์เสงี่ยม จ.อ่างทองรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ "แหนมเนือง (วีทีแหนมเนือง)" นายทอง กุลธัญวัฒน์ จ.อุดรธานี รางวัลชมเชย ได้แก่ "ไก่ย่างเขาสวนกวาง" นางสาวบุษบา จันปิดตา จังหวัดขอนแก่น และ"กุยช่ายแป้งบาง" นางวราภรณ์ พุทธิยาวัฒน์ กรุงเทพฯ

ประเภทอาหารไทยโบราณ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ "ปลาทูซาเตี๊ยะต้มเค็ม" นางอริยาวรรณ์ พงษ์จารุคุปต์ จ.สมุทรสาคร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ "ผัดไทยโบราณสุโขทัย" นายกัมปนาท เปรมใจ จ.สุโขทัย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ "แกงฮังเล" นางสุพัฒ หนองช้าง จ.แพร่ รางวัลชมเชย ได้แก่ "อาหารเพื่อสุขภาพแกงเห็ด" นางกัณจนพร ภารสุวรรณ จ.กาฬสินธุ์ และ"ไส้กรอกสุโขทัย" นายสุวัตน์ มาคำ จ.สุโขทัย

ขณะที่ประเภทขนมไทย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ "ขนมกง" วิสาหกิจชุมชนขนมกงแม่อรุณ นางอิทนา สารบัน จ.อุทัยธานี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ "ขนมบ้าบิ่นมะพร้าวน้ำหอม" นางสมปรารถนา จือขจร จ.พระนครศรีอยุธยา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ "ถ้วยฟู มรกต" คุณภัสสรภรณ์ ทรัพย์ทวีพูนผล จ.สระแก้ว รางวัลชมเชย ได้แก่ "กะหรี่ปั๊บ" นายภูวนาถ มุสิกภูตานนท์ จ.สุโขทัย และ"เค้กมะพร้าวน้ำหอม" นางสาวโสพิศ แววทอง จ.ราชบุรี

ประเภทเครื่องดื่ม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ "น้ำอ้อยไร่ไม่จน" นายชัยพร ประเสริฐเจริญกุล จ.ราชบุรี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ "ชาชัก" นายอุดม พงศ์กระพันธุ์ จ.ครปฐม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ "กาแฟคั่วคู่ขวัญ กาแฟสดเขลางค์นคร ไร่ปางมะโอ" นายพันธ์ศักดิ์ ศรีวงษ์ จ.ลำปาง รางวัลชมเชย ได้แก่ "น้ำมะนาวผสมน้ำผึ้ง" คุณกันตนา สันติกุลชาติ จ.นนทบุรี และ"กาแฟโกปิ๊ บ้านทองอินทร์" นางสาวปวีณา สามารถกิจ จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายโชคชัย กล่าวว่า ขอเชิญมาลองลิ้มชิมรส สุดยอดอาหารรสชาติดี การันตีด้วยรางวัล "จานทองน้องอร่อย" ในโซน OTOP ชวนชิม และเลือกช้อปของขวัญปีใหม่จากผลิตภัณฑ์ OTOP ทั่วประเทศ มากกว่า 20,000 รายการ 2,500 ร้านค้า ในงาน OTOP City 2019 วันนี้ - 23 ธ.ธ. ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3 อิมแพค เมืองทองธานี