นครพนม โชว์ของดี ประจำจังหวัด การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วันที่ 09 ธ.ค. 2562 เวลา 14:32 น.
นครพนม โชว์ของดี ประจำจังหวัด การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 

จังหวัดนครพนม เป็นแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตรที่สำคัญอย่าง ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด และสับปะรด ด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติจึงทำให้สามารถผลิตสินค้าทางการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ทำให้เกิดเป็นความหลากหลายทางด้านวัตถุดิบ และเมนูอาหาร กระทั่งนำไปสู่การส่งเสริมให้เกิดการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจ เพราะนอกจากจะมีความเป็นเอกลักษณ์จากท้องที่ ยังเป็นแหล่งรายได้ใหม่ให้แค่ประชาชนชาวนครพนม

ข้อมูลจากภาพกราฟิกด้านล่างจะเป็นเพียงตัวอย่างความน่าสนใจของ “ของดี” ประจำจังหวัดนครพนมเท่านั้น ใครที่อยากทราบว่าจังหวัดติดชายแดนจังหวัดนี้มีสินค้าน่าสนใจอะไรอีกบ้าง ต้องลองแวะไปเที่ยวดู