เปิดค่าย STEM CAMP คัดตัวแทนเด็กไทยไป NASA

วันที่ 06 ธ.ค. 2562 เวลา 09:25 น.
เปิดค่าย STEM CAMP คัดตัวแทนเด็กไทยไป NASA
เปิดค่าย STEM CAMP ในโครงการทุนการศึกษาค้บพบ นักบินอวกาศไทย รุ่น 3 คัดตัวแทนเด็กไทยกว่าพันคน เหลือเพียง 4 คน เดินทางไปศึกษาและดูงานที่ NASA

ค่าย STEM CAMP ในโครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย (Discover Thailand’s Astronauts Scholarship Program) เปิดคัดเยาวชนในรอบ 24 คนสุดท้ายระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม ที่วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลังการสอบข้อเขียนทั่วประเทศ (SCAT – Space Camp Aptitude Test) ที่มีเยาวชนสมัครสอบมากกว่า 1,100 คน เพื่อคัดตัวแทนเยาวชนไทยเพียง 4 คน เป็นตัวแทนประเทศไทยไปศึกษาที่ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐ ฯ และดูงานครั้งประวัติศาสตร์ที่ NASA’s Marshall Space Flight Center มลรัฐแอละแบมา ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่ 4-12 เมษายน 2563

นายกฤษณ์ คุนผลิน ผู้แทนศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐ ฯ และศูนย์ข้อมูล NASA ประจำประเทศไทย กล่าวว่า การแข่งขันในรอบแรกหรือ SCAT มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบ IQ และ ความรู้รอบตัวด้านการสำรวจอวกาศ สำหรับการแข่งขันในรอบสุดท้ายเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ใน STEM CAMP จะเน้นไปที่ EQ เนื่องจากการคัดเลือกใช้ระบบการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ ?ฯ ซึ่งร้อยละ 50 ของคะแนนการคัดเลือกมาจากคะแนนเสียงเลือกตั้งที่เพื่อน ๆ ลงคะแนนให้ ดังนั้น ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือก นอกจากจะต้องเก่งทั้งในด้านวิชาการและปฏิบัติแล้ว ที่สำคัญที่สุดจะต้องชนะใจเพื่อนด้วย ซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะเป็นเสมือนทูตด้าน STEM ของเยาวชนไทยที่จะต้องรณรงค์และส่งเสริมด้าน STEM ในประเทศไทยร่วมกับองค์กรทั้งรัฐและเอกชนต่าง ๆ เช่น Gistda, Frasers Property, MCOT และ On Demand Education เป็นต้น โดยมีองค์กร STEM ระดับโลกเช่นศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐ ฯ หรือ US Space and Rocket Center และ NASA ให้ความสนับสนุน

และในกิจกรรมครั้งนี้ มี นายพลกฤษณ์ สุขเฉลิม เจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยการบินและอวกาศแห่งประเทศไทย มาเป็นผู้ให้ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการสำรวจอวกาศ ทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ ในการแข่งขันรอบสุดท้าย

นายโสภณ ราชรักษา ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย มีความภาคภูมิใจที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการ ‘ทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย ปี 3’ ซึ่งสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ ผมขอเป็นกำลังใจให้ผู้แข่งขันทุกท่านให้ทำบททดสอบให้ดีที่สุดในการแข่งขันรอบสุดท้ายนี้ เพื่อให้สามารถคว้าโอกาสครั้งสำคัญที่จะได้สัมผัสประสบการณ์ตรงซึ่งหาไม่ได้ง่ายๆ ในการศึกษาเทคโนโลยีขั้นสูงด้านการบินและอวกาศจากองค์กรระดับโลก ณ ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐ (U.S. Space and Rocket Center – USSRC) บริษัทฯ เชื่อว่าความรู้และประสบการณ์ที่เด็ก ๆ ได้รับจะเป็นประโยชน์กับการศึกษาและการประกอบอาชีพของพวกเขาต่อไปในอนาคต”

ทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทยก่อตั้งขึ้นด้วยทุนแรกตั้งของการทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ฯ เมื่อปี 2558 หลักสูตรที่ไปเรียนที่ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐ ฯ มีชื่อว่า การสำรวจอวกาศเบื้องต้น นักเรียนจะต้องใช้ความสามารถด้าน STEM อย่างเต็มที่ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติในภาระกิจต่าง ๆ เช่น การขับยานอวกาศไปยังสถานีอวกาศนานาชาติ การซ่อมแซมระบบวิศวกรรมของสถานีอวกาศนานาชาติ การวางดาวเทียมเข้าวงโคจร การทำงานในสภาวะไร้น้ำหนักร่วมกับทีมงาน การควบคุมภารกิจอวกาศของศูนย์อวกาศภาคพื้นดิน ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้จะต้องใช้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ ความเข้าใจในเทคโนโลยี ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม การคำนวณ การทำงานเป็นทีม และ ความสามารถในการเป็นผู้นำ

ความสำเร็จของโครงการ ฯ ที่ผ่านมาทำให้องค์กรด้านอวกาศและ STEM ของสหรัฐ ฯ เห็นชอบให้มีการเปิดบ้าน หรือ NASA Open House ให้กับตัวแทนไทยและสื่อมวลชนที่มากับโครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย เช่น ศูนย์อวกาศนาซาที่ควบคุมดาวเทียมลุ่มน้ำโขง (NASA Servir-Mekong) ศูนย์การบินอวกาศนายพลมาร์แชล ของนาซา (NASA’s Marshall Space Flight Center) ซึ่งเป็นศูนย์อวกาศที่ใหญ่ที่สุดของนาซา โดยคณะจะมีโอกาสเข้าไปทัศนศึกษาแท่นทดลองจรวด ศูนย์ขนส่งอุปกรณ์ไปยังสถานีอวกาศนานาชาติ และ โครงการ Space Launch System ซึ่งเป็นจรวดที่จะเดินทางไปดาวอังคาร ?

การเดินทางไปเยือนศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐ ฯ และ NASA’s Marshall Space Flight Center ระหว่าง 4-12 เมษายน 2563 นี้ นอกจากนักเรียนทุนทั้ง 4 คนจะเดินทางไปศึกษาพร้อมกับนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ของวง BNK48 ทั้ง 4 คน ได้แก่ เฌอปราง น้ำใส น้ำหนึ่ง และ มายยู แล้ว ยังจะมีคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ คณะสื่อมวลชน และ คณะนักลงทุนไทยเดินทางไปด้วย เพื่อหารือกับศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐ ฯ และ NASA เพื่อแสวงหาแนวทางร่วมมือกันในการศึกษาและวิจัยในด้านอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ, หุ่นยนต์ และ ไซเบอร์ อีกด้วย

ติดตามความเคลื่อนไหว ของการเดินทางของเด็กนักเรียนทุนทั้ง 4 คน ได้ที่ Facebook : Spacecamp Thailand หรือ LINE @spacecampthailand