เผยโฉมโรงงานผู้นำนวัตกรรมรีไซเคิลมาใช้เพื่อช่วยลดขยะ

วันที่ 04 ธ.ค. 2562 เวลา 21:26 น.
เผยโฉมโรงงานผู้นำนวัตกรรมรีไซเคิลมาใช้เพื่อช่วยลดขยะ
นายไพบูลย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดต่างประเทศ บริษัท คิงส์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด เผยโฉมโรงงานคิงส์ เอ็นเนอร์จี แอนด์ เวซท์ โซลูชั่นส์ (King Energy & Waste Solutions หรือ KEWS) ใน จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นโรงงานแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทยที่ใช้นวัตกรรมรีไซเคิลจากการนำพลาสติกที่สูญเสียจากกระบวนการผลิตจากภาคอุตสาหกรรม (Postindustrial Recycle) ไปจนถึงพลาสติกครัวเรือนที่อยู่ในบ่อขยะมาหมุนเวียนใช้ (Landfill Recycling Innovation) จนได้เป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพที่สามารถนำกลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล (หรือที่เรียกว่า Upcycling Plastic Waste) ได้อย่างครบวงจร ตอกย้ำจุดยืนผู้นำนวัตกรรมรีไซเคิลเพื่อช่วยลดขยะในสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน