AGE คว้ารางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2562

วันที่ 02 ธ.ค. 2562 เวลา 23:57 น.
AGE คว้ารางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2562
นายพนม ควรสถาพร ประธานกรรมการบริหาร (กลางขวา) พร้อมด้วยนางสาวปณิตา ควรสถาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ(ขวา) บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ (AGE) รับมอบโล่รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2562 โดยมีนายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา (กลางซ้าย) ที่ปรึกษาด้านความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้รับมอบรางวัล ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักลงทุน ในงาน SET AWARDS 2019 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆนี้