มหาดไทยมอบทุนการศึกษาบุตรขรก.พนักงานราชการและลูกจ้าง

วันที่ 27 พ.ย. 2562 เวลา 20:31 น.
มหาดไทยมอบทุนการศึกษาบุตรขรก.พนักงานราชการและลูกจ้าง
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ที่ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

โดยกระทรวงมหาดไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาของครอบครัวบุคลากรในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงกำหนดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้ ได้จัดสรรเงินทุนการศึกษา ภายใต้กองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.) และกองทุนสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี