ทิสโก้รับรางวัลผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมสองปีซ้อน

วันที่ 27 พ.ย. 2562 เวลา 18:05 น.
ทิสโก้รับรางวัลผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมสองปีซ้อน
นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการอำนวยการ บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป รับรางวัล SET Awards 2019 - Best Company Performance เป็นปีที่สองติดต่อกัน โดย บลจ.ทิสโก้ บริษัทในเครือได้รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น (Outstanding Asset Management Company Awards) ที่จัดขึ้นโยตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับวารสารการเงิน ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย