นักข่าวโพสต์ทูเดย์ คว้ารางวัล maha naga awards บุคคลต้นแบบแห่งปี จากคอลัมน์เรื่องดีที่อยากเล่า

วันที่ 23 พ.ย. 2562 เวลา 19:34 น.
นักข่าวโพสต์ทูเดย์ คว้ารางวัล maha naga awards  บุคคลต้นแบบแห่งปี จากคอลัมน์เรื่องดีที่อยากเล่า
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล สำนักงานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธ์ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี ประทานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ “องค์กร บุคคล ผลิตภัณฑ์ ต้นแบบดีเด่น” Maha N?ga Awards - 2019 (ครั้งที่ 1) ซึ่งสมาคมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประเทศไทย ร่วมกับ สมาพันธ์สื่อสร้างสรรค์ สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ข่าวศาสนา สถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวี หนังสือพิมพ์สยามชน หนังสือพิมพ์โมเดิร์นไทม์นิวส์ สำนักข่าวโอเอ็นบีนิวส์ และสื่อมวลชนอีกหลายแขนง ได้ร่วมใจจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี พ.ศ.2562

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเชิดชูเกียรติ องค์กร บุคคล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ข้าราชการ พ่อค้า นักธุรกิจ ประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จากทุกสาขาอาชีพ ผู้เป็นต้นแบบดีเด่นแห่งปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เป็นแบบอย่างที่ดีสืบต่อไป และเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นต้นแบบดีเด่นแห่งปี เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนที่ทำงานได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น

ภายในงาน ได้บุคคลสำคัญจากนานาชาติ ทั้งพระภิกษุ และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมพิธีรับการถวายและรับการประทานรางวัลในครั้งนี้  อาทิ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย วัดไตรมิตรฯ) พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม พระเทพคุณาภรณ์ พระเทพปริยัติ พระเทพปริยัติโมลี พระเมธาวินัยรส พระครูประโชติบุญญาภรณ์ (หลวงพ่อประทวน วัดถ้ำดาวเขาแก้ว สระบุรี) พระครูอาภัสร์ธรรมคุณ (หลวงพ่อบุญรอด สุรินทร์)

อาจารย์พระดร.อิงดะกะ กรรมการมหาเถรสมาคมพม่า พระภัตตันตะสุขมิงตะ (เจ้าสุคำ) หลวงพ่อ ภัตตันตะ เดวิ่งดะ จากพม่า  พระอาจารย์ NHEB TAT เลขาสมเด็จสังฆราชของประเทศกัมพูชา  พระอาจารย์ KEO CHANTHA เจ้าคณะจังหวัดกัมปงสปือ ประเทศกัมพูชา พระอาจารย์ OKEKANSA  ประธานชมรม มอญช่วยมอญ เป็นต้น

Phra Khru Suwanvaranukul  Phra Khru Arthorn Dhammakhosith จากมาเลเซีย บุคคลสำคัญจากทุกสาขาอาชีพ อาทิ พระองค์เจ้าฤทธีราวงค์ ศรีสุวัสดิ์ เอกอัครราชทูตผู้พิทักษ์ สำนักพระราชเลขาธิการพระมหากษัตริย์ แห่งพระราชอาณาจักรกัมพูชา หม่อมเจ้าศรีสุวัสดิ์ ปัญญามุนี หม่อมเจ้าศรีสุวัสดิ์ สิทธิแคน จากกัมพูชา หม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ หม่อมราชวงศ์วรปภา จักรพันธุ์ ว่าที่ร้อยตรีหม่อมราชวงศ์นิวัติ กัลยาณวงศ์ หม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท หม่อมหลวงวันชัย นวรัตน์ หม่อมหลวงอภิชัย ชยางกูร หม่อมหลวงพรรณพิมล ชยางกูร หม่อมหลวงพรวรรณ นันทวรรณ หม่อมหลวงจรัลพงษ์ จรูญโรจน์ หม่อมหลวงสุรชัย สุประดิษฐ์

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มอบรางวัลให้กับ นายอมรเดช ชูสุวรรณ ผู้สื่อข่าวจาก โพสต์ทูเดย์ เข้ารับประทานรางวัล สาขา บุคคลต้นแบบ ประเภทสื่อสารมวชนดีเด่น เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นต้นแบบแห่งปี เป็นบุคคลที่ควรค่าแก่การยกย่อง เชิดชู จากผลงานการนำเสนอเนื้อหาสาระข่าว ผ่านเว็บไซต์ www.posttodday.com ในคอลัมน์"เรื่องดีที่อยากเล่า" ที่มีการนำเสนอเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง