มท.รณรงค์มอบกระเช้าปีใหม่63 ถูกใจผู้ให้ ชื่นใจผู้รับ ชุมชนมีสุข

วันที่ 12 พ.ย. 2562 เวลา 10:34 น.
มท.รณรงค์มอบกระเช้าปีใหม่63 ถูกใจผู้ให้ ชื่นใจผู้รับ ชุมชนมีสุข
กระทรวงมหาดไทยรณรงค์มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ของไทยจากผลิตภัณฑ์มูลนิธิโครงการหลวงดอยคำ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และผลิตภัณฑ์ OTOP ในเทศกาลปีใหม่ 2563 ถูกใจผู้ให้ ชื่นใจผู้รับ ชุมชนมีสุข

เมื่อวันที่ 12 พ.ย.ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 1/2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการ "มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ของไทย 100%" ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำและนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อรณรงค์ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง และผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นของขวัญ ของที่ระลึก เทศกาลปีใหม่ 2563นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเปิดเผยว่า ปัจจุบัน กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ขึ้นทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 87,468 ราย มีผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 185,963 ผลิตภัณฑ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค.62) ประกอบกับมูลนิธิโครงการหลวงเป็นโครงการส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนชาวไทยภูเขาที่เป็นคนยากไร้ให้มีอาชีพมีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดตั้งขึ้นโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อช่วยเหลือราษฎรในชนบทให้มีอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ เป็นการแก้ปัญหาความยากจนในชนบท โดยเฉพาะราษฎรที่ประสบปัญหาในการเพาะปลูกหรือที่ว่างจากฤดูเพาะปลูกให้ได้มีงานทำ ทำให้ไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานของตนเข้าไปทำงานรับจ้างในเมือง

ทั้งนี้ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง อาทิ ผัก ผลไม้ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์แปรรูปในชื่อสินค้าโครงการหลวงและดอยคำ และผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อาทิ งานผ้า งานไม้ งานจักสาน และสินค้าเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ เป็นของขวัญของที่ระลึกเทศกาลปีใหม่ 2563 จะเป็นการสร้างช่องทางการตลาดให้มากขึ้นและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในชนบท ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ทั้งทางตรง คือ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประชาชนในชนบทมีรายได้เพิ่มขึ้น ทางอ้อม ผู้ผลิตวัตถุดิบ สมาชิกของกลุ่ม ผู้ใช้แรงงาน ภาคการขนส่ง มีรายได้เพิ่มขึ้น และผู้บริโภคสามารถซื้อของขวัญของที่ระลึกจากภูมิปัญญาและฝีมือของคนไทยในราคายุติธรรม ทำให้มีผู้ได้รับประโยชน์กว่า 114,000 คน ตั้งเป้ายอดจำหน่าย 1,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม เนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 นี้ กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนที่สนใจ สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง และผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ เป็นของขวัญปีใหม่เพื่อมอบให้กับผู้ที่เคารพนับถือ โดยสามารถเลือกชมผลิตภัณฑ์ OTOP ได้ที่ http://www.cdd.go.th ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวงที่ร้านดอยคำทุกสาขา และผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ได้ทาง http://silapacheep.ohm.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต