ในหลวงโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินปี62 ให้กรมพัฒนาชุมชนถวายวัดเสนหา

วันที่ 01 พ.ย. 2562 เวลา 15:48 น.
ในหลวงโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินปี62 ให้กรมพัฒนาชุมชนถวายวัดเสนหา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี62 ให้กรมการพัฒนาชุมชนถวายวัดเสนหา จ.นครปฐมได้เงินทำบุญ 1,802,815 บาท

เมื่อวันที่ 1 พ.ย.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562 ที่วัดเสนหา พระอารามหลวง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ .นครปฐม โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม คณะผู้บริหาร ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี

นายสุทธิพงษ์ เปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมการพัฒนาชุมชนนำผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562 ถวาย ณ วัดเสนหา โดยมีพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทานไป เมื่อวันที่ 31 ต.ค.2562 ที่ผ่านมา ทสำหรับการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ มียอดเงินโดยเสด็จพระราชกุศล จำนวน 1,802,815 บาท โดยแบ่งถวายพระภิกษุสามเณร จำนวน 51,500 บาท บำรุงพระอาราม จำนวน 1,525,069 บาท บำรุงโรงเรียน จำนวน 65,000 บาท ค่าใช้จ่ายทั่วไป จำนวน 161,246 บาท ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ได้ร่วมทำบุญมหากุศลครั้งนี้

สำหรับ ประวัติและความเป็นมาวัดเสนหา เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2452 โดยมีนายเพิ่มเสนหา บุญนาค บุตรพระยาศรีสรราชภักดี (วัน บุญนาค) พ่อค้าผู้มีฐานะมั่งคั่ง และมีจิตศรัทธาถวายที่ดินแปลงหนึ่ง ให้สร้างเป็นวัด เมื่อเดือนธ.ค. 2452 โดยมีพระเถระผู้ใหญ่ 2 รูป คือ พระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) วัดบรมนิวาส จ.พระนครศรีอยุธยา กับพระพุทธวิริยากร (จิตร ฉนฺโน) วัดสัตตนารถปริวัตร จ.ราชบุรี เป็นผู้รับที่ดิน และได้จัดส่งพระภิกษุสามเณรจากวัดบรมนิวาสบ้าง วัดสัตตนารถปริวัตรบ้างมาอยู่จำพรรษา และได้ตั้งให้พระครูสังวรวินัย (อาจ ชุตินฺธโร) เป็นเจ้าสำนักปกครอง อบรมพระภิกษุสามเณรที่อยู่จำพรรษาตั้งแต่เริ่มสร้างวัด และได้ใช้ชื่อของผู้บริจาคเป็นชื่อวัดตั้งแต่ต้นมา