เอื้อวิทยา หรือ UWC รับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิก CAC

วันที่ 22 ต.ค. 2562 เวลา 01:45 น.
เอื้อวิทยา หรือ UWC รับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิก CAC
บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) หรือ UWC โดย ธีรชัย ลีนะบรรจง (ซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ประจำปี 2562 ณ โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้