เอไอเอ ประเทศไทย คว้ารางวัลแบรนด์ที่มีมูลค่ามากที่สุดในประเทศไทย ปี 2019 หมวดประกันชีวิต

วันที่ 21 ต.ค. 2562 เวลา 17:23 น.
เอไอเอ ประเทศไทย คว้ารางวัลแบรนด์ที่มีมูลค่ามากที่สุดในประเทศไทย ปี 2019 หมวดประกันชีวิต
เอไอเอ ประเทศไทย คว้ารางวัลแบรนด์ที่มีมูลค่ามากที่สุดในประเทศไทย ปี 2019 หมวดประกันชีวิต

เอไอเอ ประเทศไทย รับมอบโล่ห์รางวัลแบรนด์ที่มีมูลค่ามากที่สุดในประเทศไทย ปี 2019 (Most Valuable Brands of the Year 2019) ในหมวดประกันชีวิต (Life Insurance Brand) จากลงทุนแมน สื่อด้านธุรกิจ การเงิน และการตลาด ที่มีจำนวนผู้ติดตามมากที่สุดในประเทศโดยรางวัลดังกล่าว มีหลักเกณฑ์การคัดเลือก โดยใช้มูลค่าตลาด ตัวชี้วัดด้านการเงิน ปัจจัยสัมประสิทธิ์การแข่งขัน ในการคำนวณมูลค่าแบรนด์ อีกทั้ง ลงทุนแมนได้ทำการวิเคราะห์เจาะลึกไปถึงความเข็มแข็งของแบรนด์ ประวัติความเป็นมา กลยุทธ์วิธีการดำเนินธุรกิจ และเป้าหมายของบริษัทในอนาคต ดังนั้น รางวัลนี้ จึงเป็นเครื่องสะท้อนความแข็งแกร่งของแบรนด์ “เอไอเอ” ในประเทศไทย รวมถึงความมุ่งมั่นของเอไอเอในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้ผู้คนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ดังคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’