ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯถวายผ้าพระกฐินพระราชทานแด่พระสงฆ์วัดโนนสว่าง

วันที่ 19 ต.ค. 2562 เวลา 20:47 น.
ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯถวายผ้าพระกฐินพระราชทานแด่พระสงฆ์วัดโนนสว่าง
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาประทานผ้าพระกฐิน (จุลกฐิน) ถวายแด่พระสงฆ์วัดโนนสว่าง จ.อุดรธานี

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาประทานผ้าพระกฐิน (จุลกฐิน) ถวายแด่พระสงฆ์วัดโนนสว่าง ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ในโอกาสนี้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส

ทั้งนี้ นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ นางเบญจมาศ ปริญญาพล รองประธานฯ พร้อมด้วยองค์กรสมาชิก อาทิ นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง จ.อุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวันชัย จันทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศบาลเมืองอุดรธานี พัฒนาการจังหวัดและข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนมาร่วมงานกว่า 2,000 คน มียอดเงินบริจาคร่วมทำบุญ ทั้งสิ้น 3,333,333 บาท

สำหรับ วัดโนนสว่าง เดิมเป็นสำนักสงฆ์มีที่ดินจำนวน 17 ไร่ 2 งาน 90 ตารางวา ถวายโดย นายยอด เชยงูเหลือม ต่อมาได้รับอนุญาติให้สร้างวัดเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2531 เดิมชื่อว่าวัดศรีสว่าง ต่อมาเพื่อปฏิบัติตามนโยบายของคณะสงฆ์ ที่ต้องการให้ชื่อวัดมีชื่อเดียวกันกับหมู่บ้าน จึงเปลี่ยนชื่อใหม่ตามชื่อหมู่บ้านว่า วัดโนนสว่าง ต่อมาเมื่อภายหลังเจ้าอาวาสรูปแรกคือ พระครูพุทธศาสโนวาท (ชาลี ถาวโร) ได้มรณภาพลง ชาวบ้านโนนสว่าง จึงพร้อมใจกันอาราธนา พระอาจารย์เจริญ ฐานยุตฺโต โดยได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสเมื่อวันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2532

ทั้งนี้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 ต่อมาพระครูพัฒน์วิทยาคม ได้ทำการก่อสร้างศาสนวัตถุอีกหลายอย่าง อาทิ ศาลาการเปรียญหลังใหญ่ 1 หลัง หอระฆัง 1 หลัง สร้างศาลาปฏิบัติธรรม 1 หลัง สร้างกุฎีที่พักสงฆ์ 14 หลัง หอฉันภัตตาหารพระภิกษุสามเณร 1 หลัง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2548 พระครูพิพัฒน์วิทยาคม ได้ซื้อที่ดินขยายเนื้อที่วัดออกไปอีกจำนวน 46 ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งหมดในวัด 66 ไร่

นอกจากนี้ ยังเป็นวัดที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริโสภาพรรณวดี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานพิธีเททองหล่อองค์พระประธานวัดโนนสว่าง (พระศรีรัตนสักยมุณีหรือหลวงพ่อบุษราคัม เป็นพระเนื้อสัมฤทธ์ทรงเครื่องกษัตริย์) และวัดนี้ยังมีชื่อเสียงในด้านการปลุกเสกเครื่องรางของขลัง และพิธีกรรมทางศาสนา

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต