นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ขึ้นแท่น Eco-World Class ระดับสูงสุดแห่งแรกในไทย

วันที่ 18 ต.ค. 2562 เวลา 17:19 น.
นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ขึ้นแท่น Eco-World Class ระดับสูงสุดแห่งแรกในไทย
 

นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ขึ้นแท่น Eco-World Class ระดับสูงสุดแห่งแรกในไทย ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมขับเคลื่อนระยองสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

เอสซีจี โดย นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด (REPCO) เป็นผู้แทนรับโล่และใบประกาศเกียรติคุณจาก นายธีระยุทธ วานิชชัง (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ในโอกาสที่นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล ในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้รับการรับรองเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco-World Class จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดแห่งแรกในประเทศไทย โดยมี นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกลุ่มมาบตาพุด ร่วมแสดงความยินดีในงานสัมมนาวิชาการ “Eco Innovation Forum 2019”

สำหรับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล ในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ให้เป็นต้นแบบนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ถือเป็นหนึ่งในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เอสซีจีมุ่งมั่นมาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมา นิคมฯ อาร์ ไอ แอล ได้รับการรับรองเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco-Champion ด้วยคะแนนสูงสุดติดต่อกัน 3 ปีซ้อน และได้พัฒนานิคมฯ อย่างต่อเนื่องจนได้รับการรับรองระดับ Eco-Excellence ในปี 2560 กระทั่งในปี 2562 นี้ จึงได้รับการยกระดับเป็น Eco-World Class ซึ่งเป็นระดับสูงสุดแห่งแรกของไทย นับเป็นความสำเร็จของการเป็นต้นแบบนิคมอุตสาหกรรมที่ใส่ใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดระยองให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศต่อไป

นอกจากนี้ ภายในงาน Eco Innovation Forum 2019 ยังมีบริษัทในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้รับรางวัลจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยแบ่งตามประเภทรางวัล ดังนี้

รางวัลใบประกาศเกียรติคุณนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ได้แก่

- บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด

- บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

- บริษัท ระยอง เทอร์มินัล จำกัด

- บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด

- บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

- บริษัท ไทยโพลิเอททิลีน จำกัด (site1)

- บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด

รางวัลโรงงานอุตสาหกรรม 4.0 ได้แก่

- บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด

- บริษัท อาร์ไอแอล 1996 จำกัด

รางวัล Eco Factory ได้แก่

- บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด

- บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด

- บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

- บริษัท ระยอง เทอร์มินัล จำกัด

- บริษัท แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด

- บริษัท แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด โรงงานที่ 2

- บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

- บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด โรงงานผลิตเมธิลเมตาครีเลต

- บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด โรงงานผลิตแผ่นอะครีลิกแบบต่อเนื่อง

รางวัล CSR – DIW Continuous ได้แก่

- บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

- บริษัท ระยอง เทอร์มินัล จำกัด

- บริษัท ไทยเอ็มเอฟซี จำกัด

รางวัล CSR Continuous ได้แก่

- บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด

- บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด

- บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด

- บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด

- บริษัท นวอินเตอร์เทค จำกัด

รางวัล Water Footprint ได้แก่

  • บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด
  • บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด

ผู้สนใจสามารถติดตามเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆ ของธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้ที่ http://www.scgchemicals.com/allaroundplastics และสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ของเอสซีจี ได้ที่ http://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel