EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการผู้ผลิตและส่งออกอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน

วันที่ 18 ต.ค. 2562 เวลา 11:46 น.
EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการผู้ผลิตและส่งออกอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน
EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการผู้ผลิตและส่งออกอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นำผู้บริหาร EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการและพบปะหารือกับนายชวน ตู้ธนาธรณ์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท อ๊อคต้าฟู้ดส์ จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน ลูกค้า EXIM BANK เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ เมื่อเร็วๆ นี้