การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 26 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 16 ต.ค. 2562 เวลา 18:27 น.
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 26 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 26 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers' Meeting: APEC FMM) ครั้งที่ 26 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี Mr.Felipe Larrain รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสาธารณรัฐชิลี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้แทนสมาชิกเอเปคจาก 21 เขตเศรษฐกิจ และผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund) กลุ่มธนาคารโลก (World Bank Group) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) เป็นต้น ร่วมการประชุม ซึ่งแนวคิดหลักของการประชุม APEC FMM ประจำปี 2562 คือ เชื่อมโยงประชาชนเพื่อสร้างอนาคต (Connecting People, Building the Future) ณ กรุงซันติอาโก สาธารณรัฐชิลี ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2562