การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2562

วันที่ 16 ต.ค. 2562 เวลา 18:24 น.
การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2562
การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2562

นายวรวรรธน์ ภิญโญ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในโดยมีเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตร่วมการออกสลากดังกล่าว ณ สำนักสลากกินแบ่งรัฐบาล อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562