ยูโอบีจุดประกายการออมการลงทุน โอกาสสร้าง“ว่าที่นักธุรกิจหน้าใหม่”

วันที่ 16 ต.ค. 2562 เวลา 17:44 น.
ยูโอบีจุดประกายการออมการลงทุน โอกาสสร้าง“ว่าที่นักธุรกิจหน้าใหม่”
ยูโอบีจุดประกายการออมการลงทุน โอกาสสร้าง“ว่าที่นักธุรกิจหน้าใหม่”

จากการพัฒนาเทคโนโลยีที่รวดเร็วในโลกยุคปัจจุบัน ทำให้มีการคาดการณ์ว่าอีกไม่กี่ปีหลายประเทศจะมีคนตกงานเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการขนาดใหญ่จะนำนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาทดแทนแรงงานมนุษย์ นี่จึงเป็นปัจจัยทำให้เห็นว่าเพราะเหตุใดคนรุ่นใหม่ยุคนี้ นิยมพึ่งพาตัวเองหันมาทำธุรกิจขนาดเล็ก หรือ SME กันมากขึ้น แม้อาจต้องเผชิญความเสี่ยงบ้าง แต่ก็ไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างใครและอาจเป็นช่องทางสร้างรายได้มหาศาลที่น่าสนใจ

จากปรากฎการณ์ดังกล่าวในข้างต้นด้วยเหตุนี้ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) จึงริเริ่มโครงส่งเสริมทักษะชีวิตแก่เยาวชนที่ในอนาคตต้องเป็นกลไกสำคัญการพัฒนาประเทศ โดยได้ดำเนินกิจกรรมกับเยาวชนของโรงเรียนพระดาบส มาเป็นเวลากว่า 2 ปีแล้ว

สำหรับกิจกรรม “ทักษะชีวิตกับโรงเรียนพระดาบส” ตั้งอยู่ภายใต้แนวคิด “เติมใจ…สร้างอนาคต ด้วยทักษะชีวิตดีๆ” โดยยูโอบีตั้งมั่นที่จะมุ่งส่งเสริมทักษะเยาวชนผู้เข้าร่วมอบรมใน 3 ด้าน คือ ศิลปะ การศึกษา เยาวชน โดยกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากคือ คอร์สสอนเรื่องการออมเงินและการลงทุน จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง เนื่องจากกิจกรรมนี้ทำให้เด็กๆสามารถนำความรู้ไปต่อยอดใช้ได้ในชีวิตจริง

เด็กๆรู้จัก “ออมและลงทุน” หนทางหยุดยั้งปัญหาชาติในอนาคต

ศาสนินท์ ลิขิตปัญญารัตน์ นักวางแผนการเงินและการลงทุน อธิบายเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการออมและลงทุนว่า การวางแผนการเงินที่ดีเป็นสิ่งสำคัญมากในโลกยุคนี้ ถ้าเยาวชนซึ่งกำลังเติบโตได้รับการปลูกฝังเรียนรู้เรื่องการออม นอกจากจะทำให้ชีวิตวันข้างหน้าสบายขึ้นอย่างแน่นอน ยังสามารถช่วยลดปัญหาของประเทศได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน อธิบายเพิ่มเติมว่า เงินเป็นเรื่องสำคัญเพราะเมื่อเราเกิดปัญหามีหนี้สิน ผู้ที่ต้องมาเดือดร้อนกับเราอันดับถัดไปคือคนรอบข้าง และถ้ากรณีเช่นนี้เกิดมีมากในสังคมมันจะกลายเป็นปัญหาระดับประเทศทันที เพราะรัฐบาลคงต้องเข้ามาคอยดูแลแก้หนี้ของประชาชนสุดท้ายประเทศจะไม่เกิดการพัฒนา

ศาสนินท์ แนะนำว่า เทคนิคการออมและบริหารเงินเป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้ตั้งแต่เล็กๆ เริ่มจากปูพื้นฐานให้เด็กรู้เท่าทันสถานการณ์ของโลกยุคนี้ว่า ไม่ควรตั้งหน้าตั้งตาทำงานเพื่อหาเงินเพียงอย่างเดียว แต่ควรเข้าใจความเป็นจริงอีกด้านว่าทุกคนนอกจากมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิต ก็มีสิทธิล้มเหลวด้วยเช่นกันเหมือนหลายกรณีที่มีให้เห็น ฉะนั้นสิ่งที่เยาวชนควรรู้และสามารถทำได้ตั้งแต่เด็กคือ ออมเงิน รู้จักวิธีลงทุนและจัดการความเสี่ยง

“ถ้าเราตั้งใจเก็บเงินเพียงเดือนละไม่กี่พันบาท แม้เป็นจำนวนไม่มาก แต่เก็บเรื่อยๆ สักวันมันจะกลายเป็นเงินล้าน เมื่อถึงวันนั้นพวกคุณจะรู้ต่อไปว่า วิธีต่อยอดเงิน และให้เงินทำงานให้กับเราเป็นยังไง แต่ก่อนอื่นต้องเริ่มจากการออม” ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน ฉายภาพการสร้างความมั่นคงทางการเงิน

การออม โอกาสสร้างฝันและความมั่นคงให้เด็กไทย

สำหรับโรงเรียนพระดาบส เป็นสถานศึกษาในพระราชดำริฯ วัตถุประสงค์การก่อตั้งเพื่อให้เยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาไม่มีเงิน แต่มีความรู้พื้นฐานพอศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาขั้นสูง ได้เข้ามาฝึกวิชาชีพใน 8 ทักษะสาขา ประกอบด้วย ช่างยนต์ ,ช่างไฟฟ้า ,ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ,ช่างซ่อมบำรุง ,เกษตร ,ช่างไม้ ,ช่างเชื่อม และวิชาชีพเคหะบริบาล ควบคู่ไปกับการอบรมคุณธรรมศีลธรรม

เสฎวุฒิ ปุระจะธัมมัง อายุ 22 ปี หนึ่งในนักเรียนโรงเรียนพระดาบส ผู้ร่วมอบรมความรู้เรื่องการออมและการลงทุน เล่าให้ฟังว่า ตัวเองมีความฝันอยากเปิดธุรกิจร้านซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหลังจากได้ฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินก็เห็นโอกาสว่า ความฝันของตนมันสามารถเกิดขึ้นได้จริง แต่ต้องเริ่มจากการออมและบริหารการเงินตั้งแต่วันนี้ เพื่อที่จะมีเงินไว้สานฝัน แต่อีกด้านหากไม่รู้จักเก็บใช้อย่างเดียวก็มีโอกาสทำให้สถานะทางการเงินติดลบได้ ฉะนั้นมองว่าอนาคตถ้าจะเริ่มทำธุรกิจควรแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่กู้เงินมาลงทุนทำจนเกินตัว

“ผมมองว่าการออมเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะถ้าเราอยากมีฐานะทางการเงินที่ดี ควรเริ่มเก็บและบริหารเงิน จากนั้นนำไปลงทุนต่อยอด ซึ่งวิชานี้ที่ยูโอบีนำมามอบให้ ทำให้ผมจุดประกายว่า ความฝันของผมก็มีโอกาสเป็นจริงได้”

สอดคล้องกับ ภัทรพงษ์ วัฒนวงศ์ อายุ 20 ปี นักเรียนอีกคน ได้เล่าถึงความรู้สึกภายหลังร่วมอบรบวิธีการบริหารเงินว่า วิชานี้มีความสำคัญมากเพราะหัวใจหลักการบริหารเงินที่ดี ควรวางแผนล่วงหน้าเพื่อให้รับรู้รับทราบถึงรายรับรายจ่ายและสถานการณ์ทางการเงินขณะนั้น ซึ่งตรงนี้ทำให้เราสามารถกำหนดชีวิตและอนาคตของตัวเองได้

ขณะที่ อัญชลี ผาติโรจนวิบูลย์ อายุ 18 ปี มองว่า เส้นทางที่จะทำให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จทางการเงินต้องเริ่มจากการออมและใช้อย่างพอเพียง โดยส่วนตัวตั้งความฝันไว้ในอนาคตอยากนำความรู้ที่เรียนเคหะบริบาลไปเปิดสถานรับดูแลเด็กหรือผู้สูงอายุ ซึ่งสิ่งที่จะทำให้ความฝันเป็นจริงก็ต้องเริ่มจากการวางแผนทางการเงินให้ดี

กิจกรรมยูโอบี ทริคง่ายๆดึงเด็กออกจากกรอบให้เดินตามฝัน

ผ่องพักร์ อรุณการ ยูโอบีอาสา เปิดเผยถึงความรู้สึกการเข้ามาร่วมเป็นพี่เลี้ยงในกิจกรรมนี้ว่า สิ่งที่สัมผัสได้ตลอดการทำกิจกรรม คือความรู้และสิ่งที่วิทยากรสอนมันสามารถจุดประกายให้น้องๆที่มาเข้าร่วมกล้าเดินออกจากรอบเดิมๆและอยากลองทำตามความฝัน อย่างเช่นแต่ก่อนพวกเขาคิดว่าการจะมีเงินล้านบาทคงยากและไกลตัว แต่พอได้เรียนรู้เรื่องการบริหารเงินก็ทำให้เข้าใจว่า สิ่งเหล่านี้ไม่ยากถ้าเริ่มจากการออมและบริหาร ซึ่งถ้าทำอย่างถูกวิธีมันจะทำให้มีกินมีใช้ไปตลอดชีวิต

“กิจกรรมนี้ทำให้เด็กๆได้คิด ได้ลอง มันเหมือนการให้คันเบ็ดมากกว่าให้ปลา เพราะเด็กสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตได้จริงและตลอดชีวิต”

ขณะที่ ภาพทิพย์ กิรวิทย์ อีกหนึ่งอาสายูโอบี บอกถึงความรู้สึกที่สัมผัสได้จากการร่วมกิจกรรมว่า การที่พวกเรา (พี่ๆUOBอาสา) นำความรู้ที่อยู่ภายนอกห้องเรียนมาให้แก่น้องๆ ถือเป็นการเปิดประสบการณ์และพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ซึ่งส่วนตัวเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการเติมเต็มเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต