กรมสรรพากรใช้รูปแบบ Agile Methodology ขับเคลื่อนการทำงานเพื่อตอบโจทย์ประชาชน

วันที่ 16 ต.ค. 2562 เวลา 17:07 น.
กรมสรรพากรใช้รูปแบบ Agile Methodology ขับเคลื่อนการทำงานเพื่อตอบโจทย์ประชาชน
กรมสรรพากรใช้รูปแบบ Agile Methodology ขับเคลื่อนการทำงานเพื่อตอบโจทย์ประชาชน

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารระดับสูงได้ร่วมกันพิจารณาการขับเคลื่อนแผนงานตามกลยุทธ์ D2RIVE ของกรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยใช้รูปแบบ Agile Methodology ติดตามความคืบหน้าของหน่วยงานภายในทุกภาคส่วนอันจะช่วยลดความเป็น SILO ภายในองค์กร มุ่งสู่ประสิทธิภาพ และมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ กรมสรรพากร