กสิกรไทยจัด AFTERKLASS Young Gen Business Kamp 2019 สอนน้องเขียนแผนธุรกิจ

วันที่ 16 ต.ค. 2562 เวลา 12:24 น.
กสิกรไทยจัด AFTERKLASS Young Gen Business Kamp 2019 สอนน้องเขียนแผนธุรกิจ
กสิกรไทยจัด AFTERKLASS Young Gen Business Kamp 2019 สอนน้องเขียนแผนธุรกิจ

นายรวี อ่างทอง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและองค์การสัมพันธ์ ธนาคารกสิกรไทย มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนและนักศึกษาจำนวน 30 คน ที่ผ่านการคัดเลือกและเข้าร่วมอบรมค่าย AFTERKLASS Young Gen Business Kamp 2019 เป็นเวลา 3 วัน เรียนรู้พื้นฐานสำคัญในการเขียนแผนธุรกิจ (Business Model) พร้อมร่วมแข่งขันในรูปแบบ Hackathon ระดมความคิดสร้างสรรค์ไอเดียสินค้าและบริการที่จะช่วยแก้ปัญหาของการใช้ชีวิตในปัจจุบัน พร้อมแนวคิดทางการตลาด และการสร้างรายได้เชิงธุรกิจ รวมทั้งให้ทุกทีม Pitching แผนธุรกิจต่อคณะกรรมการจากธนาคารฯ Beacon Venture และ KBTG ทีมชนะเลิศได้รับทุนการศึกษามูลค่า 20,000 บาท จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 1 ณ อาคารเคเอ็กซ์ ถนนกรุงธนบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้ กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ AFTERKLASS ที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการเงิน ต่อยอดเงินออม และการลงมือทำธุรกิจกับวัยรุ่น ลงทะเบียนได้ที่ www.afterklass.com