รพ.เจ้าพระยาเชิญเสวนาภาวะหลงลืม

วันที่ 15 ต.ค. 2562 เวลา 13:48 น.
รพ.เจ้าพระยาเชิญเสวนาภาวะหลงลืม
 

โรงพยาบาลเจ้าพระยาขอเรียนเชิญประชาชนทุกท่านเข้าร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ “ผู้สูงอายุกับภาวะหลงลืม” โดย พญ.พิชชา เสถียรวงศ์นุษา อายุรแพทย์ระบบประสาท ร่วมกับ นักแสดงรับเชิญ คุณอ๊อฟ ศุภณัฐ วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ลงทะเบียนเวลา 09.00 น. ช่วงเสวนาเวลา 10.00-11.00 น. ณ หอประชุมพลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 รพ.เจ้าพระยา สำรองที่นั่งฟังเสวนาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ Call Center รพ.เจ้าพระยา โทร.02-433-8222, 02-433-5666