การประชุมมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนโครงการ “จัดทำชุมชนให้เป็นที่ประชุมในที่ราชพัสดุ”

วันที่ 15 ต.ค. 2562 เวลา 08:12 น.
การประชุมมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนโครงการ “จัดทำชุมชนให้เป็นที่ประชุมในที่ราชพัสดุ”
การประชุมมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนโครงการ “จัดทำชุมชนให้เป็นที่ประชุมในที่ราชพัสดุ”

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายของนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้กับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ (คบจ.) และเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “จัดทำชุมชนให้เป็นที่ประชุมในที่ราชพัสดุ” พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ณ ชุมชนหนองกุงศรี อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562