"เบนซ์ตลิ่งชัน" เปิดโครงการ “ช่างคิด ช่างทำ” ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันที่ 12 ต.ค. 2562 เวลา 20:33 น.
"เบนซ์ตลิ่งชัน" เปิดโครงการ “ช่างคิด ช่างทำ” ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
"เบนซ์ตลิ่งชัน" เปิดโครงการ “ช่างคิด ช่างทำ” ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พร้อมน้อมนำหลักการทรงงานประยุกต์ใช้ในการบริหารบริษัท

วันที่ 12 ต.ค. 62 ที่บริษัทเบนซ์ตลิ่งชัน จำกัด นางสาวจิตติรัตน์ ตันตสิรินทร์ ผู้บริหารบริษัทเบนซ์ตลิ่งชัน เปิดโครงการ “ช่างคิด ช่างทำ” เพื่อมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เริ่มด้วยการทำความสะอาดถนนและทางเท้าในบริเวณใกล้เคียง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานเขต ตลิ่งชัน โดยมีนายชูชาติ สุวรรณนที ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน นางพรพัน วัฒนสินธุ์ รองหัวหน้าเขตตลิ่งชันและ พนักงานจิตอาสาเบนซ์ตลิ่งชัน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นางสาวจิตติรัตน์ กล่าวว่า นอกจากบริษัท เบนซ์ตลิ่งชัน จำกัด จะเป็นผู้นำในด้านการจำหน่ายและ ให้บริการรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ ในประเทศไทย แล้วนั้น บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างผู้นำในองค์กร โดยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่อยอดทางความคิด ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า องค์กร สังคม และ ประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยน้อมนำหลักการทรงงานของ ในหลวง รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน จนเกิดเป็น โครงการ “ช่างคิด ช่างทำ” ขึ้นในครั้งนี้ โดย สนับสนุนให้ พนักงานในองค์กรโดยเฉพาะช่าง ได้ใช้ความคิดและความรู้ความสามารถ มาสร้างประโยชน์ให้สังคม และ เป็นการสร้างบุคลากรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไปในอนาคต

ผู้อำนวยการเขต ตลิ่งชัน กล่าวเสริมว่า ความร่วมมือขององค์กรเอกชน เป็นประโยชน์อย่างมากในการเสริมสร้างรากฐานที่แข็งแรงในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน ทางสำนักงานเขตเล็งเห็นถึงสุขภาพความปลอดภัยของคนในพื้นที่เป็นสำคัญ และพร้อมสนับสนุนกิจกรรม ทั้งยังเป็นการสร้างความสุขของประชาชนจากการให้ และ การสร้างประโยชน์ร่วมกัน ในครั้งนี้

โครงการ “ช่างคิด ช่างทำ” โดยผู้บริหารและพนักงานเบนซ์ตลิ่งชันทุกคน จะเป็นจุดเริ่มต้น ในการจุดประกายความรับผิดชอบต่อสังคม และ สร้างผู้นำที่ลุกขึ้นมาสร้างประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างแท้จริง ตามแนวทาง พระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร