ม.วลัยลักษณ์ ลงนามเป็นศูนย์สอบวัดความรู้ภาษาจีน

วันที่ 11 ต.ค. 2562 เวลา 16:29 น.
ม.วลัยลักษณ์ ลงนามเป็นศูนย์สอบวัดความรู้ภาษาจีน
 

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ผ่านมา ตนพร้อมด้วย Mr. Zhao Guoxiang, Vice-Director of ASEAN Chinese Testing International Service Center (Thailand) ร่วมกันลงนามในสัญญาการเป็นศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบอินเทอร์เน็ต ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ Bejing National Center for Open & Distance Education โดยมีMr. Zhao Min, CEO, Bejing National Center for Open & Distance Education เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหารของทั้ง 2 ฝ่าย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าวต่อไปอีกว่า การลงนามในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง Beijing National Center for Open & Distance Education และ ASEAN Chinese Testing International Service Center (Thailand) กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในเชิงวิชาการถือเป็นการร่วมพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตร่วมกัน ซึ่งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน แบบอินเทอร์เน็ต มีสำนักวิชาศิลปศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบหลัก จะมีการสอบวัดความรู้ในระดับ HSK 1-HSK 6 รองรับการสอบอย่างน้อย 1,000 คนต่อปี ปัจจุบันมหาวิยาลัยได้เตรียมห้องสอบพร้อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนการสอบ ประมาณ 100 เครื่อง และหลังจากการลงนามครั้งนี้จะมีการส่งอาจารย์ภาษาจีน จำนวน 3 คนขึ้นไปอบรม เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่เตรียมการจัดสอบต่อไป

“ขอขอบคุณและขอแสดงความยินดีต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองการสถาปนาครบรอบ 70 ปี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฯ พร้อมจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มศักยภาพเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการดำเนินงานตามข้อตกลงภายใต้สัมพันธภาพอันดีระหว่างสองสถาบันให้เกิดผลสำเร็จสูงสุดร่วมกัน”