PEA ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน Smart Grid และ Renewable Energy กับ EDF IN

วันที่ 11 ต.ค. 2562 เวลา 14:36 น.
PEA  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน Smart Grid และ Renewable Energy กับ EDF IN
 

เมื่อวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2562 บริษัทฝรั่งเศส EDF International Networks (EDF IN) ซึ่งเป็นบริษัทสาขาต่างประเทศเชี่ยวชาญด้านพลังงานไฟฟ้าในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฝรั่งเศส (Électricité de France : EDF) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของไทย (Provincial Electricity Authority : PEA) ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ?????ด้าน Smart Grid และ Renewable Energy โดยมีนายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานและสักขีพยาน ณ สำนักงานใหญ่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้จำหน่ายพลังงานรายใหญ่ของฝรั่งเศสและไทยทั้งสองรายจะทำงานร่วมกันในอนาคตอันใกล้เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ทั่วประเทศไทย

การลงนามครั้งนี้สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลไทยและแผนพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ทันสมัยโดยอาศัยการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงงานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ