กรมธนารักษ์แถลงข่าวโครงการ “ทำชุมชนให้เป็นที่ประชุมในที่ราชพัสดุ” และโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ”

วันที่ 11 ต.ค. 2562 เวลา 08:02 น.
กรมธนารักษ์แถลงข่าวโครงการ “ทำชุมชนให้เป็นที่ประชุมในที่ราชพัสดุ” และโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ”
กรมธนารักษ์แถลงข่าวโครงการ “ทำชุมชนให้เป็นที่ประชุมในที่ราชพัสดุ” และโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ”

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ แถลงข่าวโครงการ “ทำชุมชนให้เป็นที่ประชุมในที่ราชพัสดุ” และการจัดพื้นที่ราชพัสดุเพื่อจำหน่ายสินค้าชุมชน และการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม สร้างโอกาสแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกร ภายใต้โครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” ณ ห้องประชุม 801 กรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562