ธอส. ร่วม MOU เป็นพันธมิตรภายใต้ระบบ G H Bank Ecosystem กับ บ.บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด

วันที่ 11 ต.ค. 2562 เวลา 07:59 น.
ธอส. ร่วม MOU เป็นพันธมิตรภายใต้ระบบ G H Bank Ecosystem กับ บ.บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด
ธอส. ร่วม MOU เป็นพันธมิตรภายใต้ระบบ G H Bank Ecosystem กับ บ.บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)และนายไผท ผดุงถิ่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางธุรกิจ โดยเป็นพันธมิตรภายใต้ระบบ G H Bank Ecosystem โดยพัฒนาช่องทางการค้นหาผู้รับเหมาก่อสร้างผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร และบริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการค้นหาผู้รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม และซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในการสร้างโอกาสทำให้คนไทยมีบ้าน ตามพันธกิจธนาคาร ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ อาคาร 2 ชั้น 9 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562