กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

วันที่ 11 ต.ค. 2562 เวลา 07:43 น.
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562