กบข. จัดประชุมกับธนาคารโลก ร่วมกันวางเป้าหมายพัฒนาการลงทุนสู่ความยั่งยืน

  • วันที่ 10 ต.ค. 2562 เวลา 19:10 น.

กบข. จัดประชุมกับธนาคารโลก ร่วมกันวางเป้าหมายพัฒนาการลงทุนสู่ความยั่งยืน

กบข. จัดประชุมกับธนาคารโลก ร่วมกันวางเป้าหมายพัฒนาการลงทุนสู่ความยั่งยืน

นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ จัดประชุมร่วมกับ Mrs. Fiona Stewart, Lead Financial Sector Specialist, Finance, Competitiveness & Innovation และคณะผู้แทนจากธนาคารโลก เพื่อหารือในประเด็นความร่วมมือระหว่าง กบข. และธนาคารโลก เพื่อพัฒนา High-Level Roadmap Toward Sustainable Investment ที่สำนักงาน กบข. เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ