อธิบดีกรมศุลกากร และคณะ เดินทางเข้าร่วมการประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซ็ม ครั้งที่ 13 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

  • วันที่ 10 ต.ค. 2562 เวลา 17:24 น.

อธิบดีกรมศุลกากร และคณะ เดินทางเข้าร่วมการประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซ็ม ครั้งที่ 13 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

อธิบดีกรมศุลกากร และคณะ เดินทางเข้าร่วมการประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซ็ม ครั้งที่ 13 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร และคณะ เข้าร่วมการประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซ็ม ครั้งที่ 13 (13th ASEM Customs Directors General/ Commissioners' Meeting) ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2562 ณ เมืองฮาลอง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ